SULTAN GÜMÜŞ KAYA

 UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), tüm çocukların adalete eşit erişimini desteklemek amacıyla yenilikçi ve çocuk dostu bir adli yardım projesine imza attı.

Avrupa Birliği ve UNICEF’in eş finansmanında yaklaşık 3,2 milyon Euro tutarındaki destekle ve UNICEF’in teknik yardımıyla uygulanacak olan Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (ÇABA) Projesi, üç yıl boyunca UNICEF ve TBB’nin yakın işbirliğiyle yürütülecek.

Türkiye için bir ilk daha! 3 gemi bugün aynı anda indiriliyor Türkiye için bir ilk daha! 3 gemi bugün aynı anda indiriliyor

ADANA, AYDIN, BATMAN, ERZURUM VE TRABZON

Adalet sisteminde çocuk dostu adli yardım ve çocuk hakları konularında Türkiye genelinde çocuklar konusunda çalışan yaklaşık 2000 avukatın standart bir eğitim modülü üzerinden kapsamlı bir mesleki eğitimden faydalanacağı projede Baroların da çocuk hakları konusunda izleme, müdahale, denetleme ve raporlama kapasitesinin güçlendirilmesi, Çocuk Hakları Merkezleri’nin beş ilde pilot proje olarak kurulması ve hukukçuların da bu alandaki bilgi birikimi ve eşgüdümünün artırılması hedefleniyor. Pilot iller Adana, Aydın, Batman, Erzurum ve Trabzon olacak; ancak projenin etki alanı tüm ülkeyi kapsayacak. Üniversitelerde çocuk hakları müfredatı oluşturulması ve çocuk hakları alanında hakemli bir derginin yayımlanması da projenin hedefleri arasında.

ÇOCUK DOSTU ADLİ YARDIM

Proje kapsamında, Baroların çocuk hakları konusunda bilgi üretimi, vaka yönetimi, çocuk alanında çalışan avukatlara yönelik süpervizyon konusunda da kapasite geliştirilmesi planlanıyor. Çocuk dostu adli yardıma yönelik olan projenin bir diğer amacı ise çocukların adalete erişiminde eşitliği sağlamak ve kamuoyunu bilinçlendirmek. Bunun için de en az 100 bin çocuğun proje kapsamında eğitim programları ve kurulması planlanan Çocuk Hakları Merkezleri üzerinden iyileştirilmiş adli yardım hizmetlerinden dolaylı olarak yararlanması öngörülüyor.