SAD PLÂNI

Yenile yenile kazanmaya alışkın Yunanlı

Türk savaş meydanında kazandığını, masada bırakmalı.

Yüzyıllardır bu ortamı hazırlar Batılı

Sakarya Zaferine karşın, kollar yine sıvalı.

Aldatmacalı girişimler yeni bir saldırıya karşı,

Gerçekleşmemeli Türkler’in istediği barış koşulları.

Berkitmiş Yunan Eskişehir -Kütahya-Afyon hattını

Bu hattı Verdun’a benzetir İngiliz kurmayları.

Güçlü ordu gerek, çökertmek için düşman hatlarını

Uğraşırken Kemal Paşa, patlar Başkomutanlık olayı.

Meclisin yetkilerini zorla aldığı iddiasında karşıtları

Diktaya gidiyor kaygısıyla, elinden alınır hakları.

İstifaya yeltenince Hükûmet ve Genel Kurmay Başkanı,

Başkomutan gözleri çakmak çakmak kürsüye fırladı:

“Ordu komutansızdır şu anda, bense kanunsuz başı,

Düşman karşısında başsız bırakmamaya kararlıyım kararlı.”

Görev süresi uzatılır, ama rahatsız karşıtları

Bir sürü ayak oyunuyla yetkileri kısıtlandı.

Başkomutan, hemen başlattı taarruz hazırlıklarını

Ordunun eğitimi, silah, cephane, malzeme kaynakları

Sovyet ve Hint Müslümanlarından akar para yardımı

Kılıç, süngü, top kaması için eritildi ray parçaları.

Fransa tanırken silah bağış ve satış olanağını,

Ordunun emrine verildi devletin tüm kaynakları.

İstanbul’daki depolardan fedakârca silâhlar kaçırıldı,

Doğu ve Güney kuvvetleri geceleri Batıya kaydırıldı.

Yeni yetmeler taarruz eğitimine göre hazırlandı,

Millet topyekûn, cömertçe ordusuna katıldı.

E-Genelkurmay’da günlerce hazırlandı SAD Plânı

Amaç, ani ve kesin bir darbeyle atmaktı düşmanı.

Tarih boyunca Türkler’in uyguladığı Kurt Kapanı,

Plânı SAD ص harfi şeklinde Fevzi Paşa hazırladı,

Mustafa Kemal Paşa taktiksel eklemelerle onayladı.

Fevzi Paşa’ya göre yüzde seksendi kazanma şansı

Yüzde yirmisi savaşın talihine bırakılacaktı.

26 AĞUSTOS 1922 SABAHI

Söküyordu tüm görkemiyle Türk’ün şafağı.

1683’ten beri hep savunmada kalmıştı,

Saat 5.30’da Büyük Taarruzu başladı.

M.Kemal Paşa Kocatepe’de kaldırınca kamçısını,

Gürleyen topçu ateşi uykudan uyandırdı Yunan’ı .

Batarken dolunay sislerin arasında,

Cephe hattının ön safında İnançlı Türk Komutanları.

Cephe hattından çok uzakta,

İzmir’de eğleniyordu Yunan Başkomutanı.

Türklerin büyük saldırıya geçtiği çok geç anlaşıldı,

Kuvvetlerin çoğu tehlikenin beklendiği doğudaydı.

Kurtkaya – Kaleciksivrisi – Poyralıkaya hattı

Beş ayda aşılmaz diye övünülen alandı.

Bir çobanın kılavuzluğunda şanlı ordunun

Geceleri Ahır dağındaki keçi patikasından geçip

Saf değiştirdiğini kimse anlamadı.

E-Mehmetçik topçu ateşi desteğinde saldırdı,

Dalga dalga, tel örgüleri 2 saatte aştı.

Erkmentepe – Hızırlık sırtları inatçı mı inatçı

5. Kafkas Tümenini epey yorup, yıprattı.

Belentepe’de otlar tutuşmuş, her yer dumanlı.

Tınaztepe’ye kazınır kahramanlık destanları.

Tarihi yeniden yaşadı Kılıçarslan tepesi,

746 yıl önce II. Kılıç Arslan, Manuel’i yenmişti.

1176 Eylül’ünde son ordusu Bizans’ın

Aynı yöredeki Miryokefalon’da yok edilip,

Alınmıştı tapusu kutlu vatanın.

Anahtar Malazgirt,

Tapu Miryokefalon’dan sonra

Yunanlı Afyon’da yenilip,

Anadolu’nun batısına kilit vurulacaktı.

Derin vadilerden geçip Kızıltaş yaylasını

Saldırıyla ele geçiren 57. Tümen çok yıprandı.

Çiğiltepe’ye yaptığı her saldırı

Güçlü bir karşı koyma ile kırıldı.

5. Süvari Kolordusu gece aşıp Ahır dağlarını

Kılıçtan geçirdi düşmanın ulaştırma kollarını.

2. Ordu birlikleri, görevi gösteriş saldırısını

Kargalı-Kazuçuran-Çakmak tepelerde hızlandırdı.

Birinci günün sonunda b ü y ü k t ü b a ş a r ı,

Büyükkalecik’ten Çiğiltepe’ye 15 km. kazanıldı.

***

BÜYÜK TAARRUZ’daki tüm gelişmeleri , gün gün

9 Eylül ve sonrasına kadar Ayten Başabaş Dirier’in

İZMİRYOLLARINDA ZAFER KOŞUSU

kitabında okuyabilirsiniz.