Evlenmek mutluluk ve kalıcılık üzerine kurulmalıdır. Dahası bu evlilik akdi yapılırken belli bir sure için yapılmamalıdır. Belli bir zamana dayalı olarak yapılan evlilik akdi muta akdi olduğundan caiz değildir. Dolayısıyla şehevi hisleri tatmin etmek veya dünyevî menfaatler sağlamak gibi maksatlarla, geçici evlilik, dinen caiz değildir. Evlilik gibi, yuva kurmanın ve neslin devamını sağlayan kutsal bir akdin basit çıkarlara alet edilmesi dinen doğru olmayan bir davranıştır. 

Buna göre maddî bir menfaat elde etmek için veya Avrupa’nın bir ülkesinde oturma izni almak için veya işçi olabilmek için anlaşmalı evlilik yapmak dinen caiz değildir. Ama ortada böyle bir niyet yoksa yani temiz halisane duygularla evlenmeye karar verilmiş ve bu kadın ehl-i kitap ise bir sakınca yoktur. 

Peygamberden günah işleyen olmuş mu?

Peygamberler Allah'ın yeryüzündeki elçileri ve insanların önderleri, Kılavuzları ve yol göstericileri olduklarından büyük günah ve kıymet düşürücü küçük günah işlemezler. Bunlardan korunmuşlardır.

Ama peygamberliğin kıymetini düşürmeyecek peygamberi görev açısından kişiliğini zedelemeyecek küçük hataları yapabilirler. Fakat peygamberin bu küçük hatası insanlar tarafından bilinmeden farkına varılmadan Allah tarafından gelen uyarı ile düzeltilir.

Buna göre halk arasında yaygın olan bazı peygamberler hakkındaki zinaya teşebbüs etti, güneşi, ayı kendine ilah edindi (geçici bir süre)... gibi bidat ve hurafeler İslam dininin tevhid ilkesi ve peygamberlerin taşıdığı İsmet sıfatı ile bağdaşamaz.

Ezan okunmaya başlar başlamaz namaz kılınabilir mi?

Namaz kılmada esas olan ezanın okunması değil namaz vaktinin girmiş olmasıdır. Yani bir namaz vakti girmişse ezan okunmamış olsa dahi o namaz kılınabilir. Aynı şekilde bir namaz vakti girmemişse ezan okunsa dahi kılınmaz. Mesela hoca yanlışlıkla sabah namazı vakti girdi diye ezan okursa ve vakit girmemişse velev ki ezan okunmuş olsa dahi namaz kılınmaz kılınsa da geçersizdir. Çünkü vakit girmemiştir.

Bu bağlamda namaz vakti girmişse ama gerek elektrik olmayışından, gerekse bir başka gerekçeden dolayı ezan okunmamışsa bile namaz vakti girmiştir.  Kişi namazını kılabilir. Buna göre, vakit girmişse ezan okunurken namaz kılmamızda bir sakınca yoktur. Ancak imkân varsa ezanın bitimine kadar beklemek daha evladır.

Günün Ayeti

Ne elinizden gidene, ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz

Bakara 2/153

Günün Hadisi

“Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah’tan dünya ve ahirete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir.” 

(Müslim, “Müsâfirîn”, 166, 167)

Günün Sözü

Dünya güzel olsaydı doğarken ağlamazdık.  

Necip Fazıl Kısakürek

Günün Duası

Allah’ım bugün dünyasını da ahiretini de kazananlarda eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Marifetullah Nedir?

Allah’ı Kur’an’ın bildirdiği gibi tanıma, sıfatlarını, isimlerini ve bunların sonsuz kemalde olduğunu bilme, İlâhî hakikatlere vakıf olma, şeklinde özetlenebilir.

Günün Nüktesi

Neden bu kadar sakinsiniz?

Büyük bir arife sordular: 

“Neden bu kadar sakinsiniz?”

Dedi ki; 

Uzun zaman okumam ve tecrübelerimin neticesinde hayatımı beş esas üzerine kurdum:

1- Benim rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım ve sakinleştim.

2 – Allah’ın beni daima gördüğünü anladım ve hâya ettim.

3 – Benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve çalışmaya koyuldum.

4 – Anladım ki işimin sonu ölümdür ve ona hazırlandım.

5 – Anladım ki iyilik ve kötülük her ikisi de kalıcıdır, dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım ve kötülüklerimi azalttım.