Duygusal insanların hayattan beklentileri her nesneyi kendilerinden ziyade başkaları için arzulamalarıdır. Duygularını zekalarıyla yalın tarzla işleyerek hayata aktaran şahsiyetler ardlarında iz bırakır. Davasına gönül verip uğruna sevdalandığı yolda duygularını zekalarıyla betimleyenler tarihte iz bırakanlar her çağa mal olmuşlardır. Bu sıraladığımız dizelerin tümünü kendi bünyesinde barındırmaktadır saygı değer Yunus Emre... “Ben yürürüm yana yana / Aşk boyadı beni kana / Ne âkilem ne divane / Gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi / Gâh tozarım yollar gibi / Gâh akarım seller gibi / Gel gör beni aşk neyledi. Akarsuların çağlarım / Dertli ciğerim dağlarım / Şeyhim anuban ağlarım / Gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni / Ya vaslına erdir ben-i / Çok ağlattın güldür beni / Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile / Şeyh anarım dilden dile / Gurbette halim kim bile / Gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olunan yürürüm / Ol yâri düşte görürüm / Uyanıp melül olurum / Gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus bir çareyim / Baştan ayağa yareyim / Dost elinde avareyim / Gel gör beni aşk neyledi”... Yunus Emre, Anadolu sahasında divan sahibi ilk sanatçı olarak değerlendirilmektedir. Divan’ında kullandığı dilden dilden hareketle Oğuz dilinin en yetkin isimlerinden biri olarak kabül görmüştür. Yunus Emre Divan’ında 400 civarında şiiri mevcuttur. Onun asıl ölmez eser-i ise büyük bir aşk ve düşünüş ve coşkuyla söylediği şiirlerini bir araya toplayan Divandır. Yunus Emre’nin ikinci önemli eseri ise, Risaletü’n nushiyye yani (Nasihatlar kitabıdır). Bu eser mesnevi olarak kaleme alınmıştır. Risaletü’n Nushiyye’nin 14 üncü yüzyılın hemen başında yazıldığı araştırmacılarla kabul görmüştür. Bu eser Yunus Emre 3 Duygusal insanların hayattan beklentileri her nesneyi kendilerinden ziyade başkaları için arzulamalarıdır. Duygularını zekalarıyla yalın tarzla işleyerek hayata aktaran şahsiyetler ardlarında iz bırakır. Davasına gönül verip uğruna sevdalandığı yolda duygularını zekalarıyla betimleyenler tarihte iz bırakanlar her çağa mal olmuşlardır. Bu sıraladığımız dizelerin tümünü kendi bünyesinde barındırmaktadır saygı değer Yunus Emre... “Ben yürürüm yana yana / Aşk boyadı beni kana / Ne âkilem ne divane / Gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi / Gâh tozarım yollar gibi / Gâh akarım seller gibi / Gel gör beni aşk neyledi. Akarsuların çağlarım / Dertli ciğerim dağlarım / Şeyhim anuban ağlarım / Gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni / Ya vaslına erdir ben-i / Çok ağlattın güldür beni / Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile / Şeyh anarım dilden dile / Gurbette halim kim bile / Gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olunan yürürüm / Ol yâri düşte görürüm / Uyanıp melül olurum / Gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus bir çareyim / Baştan ayağa yareyim / Dost elinde avareyim / Gel gör beni aşk neyledi”... Yunus Emre, Anadolu sahasında divan sahibi ilk sanatçı olarak değerlendirilmektedir. Divan’ında kullandığı dilden dilden hareketle Oğuz dilinin en yetkin isimlerinden biri olarak kabül görmüştür. Yunus Emre Divan’ında 400 civarında şiiri mevcuttur. Onun asıl ölmez eser-i ise büyük bir aşk ve düşünüş ve coşkuyla söylediği şiirlerini bir araya toplayan Divandır. Yunus Emre’nin ikinci önemli eseri ise, Risaletü’n nushiyye yani (Nasihatlar kitabıdır). Bu eser mesnevi olarak kaleme alınmıştır. Risaletü’n Nushiyye’nin 14 üncü yüzyılın hemen başında yazıldığı araştırmacılarla kabül görmüştür. Bu eser 13 beyitlik bir mukaddimedir. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.