Halkının sıkıntılarından kendine pay çıkararak, halkıyla birlikte yaşamayı kendine ilke edinen Yunus; Ozandır. Sırtına aldığı abası, elinde uzun değneği başındaki sarığı ile köşe bucak, dağ bayır demeden, durmaksızın gezinen Yunus; Derviştir. Tasavvuf’çu kimliği ile davasına sevdalı olan Yunus; âşıktır. Anadolu insanının kısır döngülü yaşantısı ve içindeki çıkmazlara söylemleri ile çıkış yolu arayan Yunus; Şairdir. “Dolaştım dünyayı giymedim başıma taç/ Ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç/ Ya Rab! Öyle bir feyz-i kanaat ver ki, namerde değil, merde dahi eyleme muhtaç”... “Sular hep aktı geçti kurudu vakti geçti Nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti/ Dünya bir penceredir her gelen baktı geçti”... “Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme/ Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme”... “Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için/ Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik”... “Çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül/ Bir küçük meyve için dalı incitme gönül/ Başın olsa da yüksek gözün enginde gerek/ Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül”... Yunus Emre’nin dil ve sanat anlayışında üç milletin, üzerinde yüzyıllarca işlediği Acem dili bile, yani vahdet-i vücut inanışını bile Yunus kadar kolay söyleyememiştir. Onun hiçbir yapmayacağına sapmadan, bir sanat kaygısına düşmeden söylediği sade, külfetsiz, fakat bir o kadar da güzel şiirlerine bütün Tasavvuf edebiyatında benzer şiirler bulmak kolay değildir. Yunusun şiirlerinde tasavvufun söylenmesi güç fikir ve heyecanları, berrak bir su içindeymiş gibi hemen görülür. Yunusun şiirlerinde İslami bir duyuş ve düşünüş sistemi olan Tasavvuf felsefesi, Yakın Doğu Medeniyeti’nin ilhamıdır. Fakat geri kalan her şey dil, vezin, nazım şekli ve eşsiz bir Türkçe ile söyleyiş, hemen tamamıyla millidir. Bunun içindir ki Yunus, yedi yüzyıldan beri gittikçe artan ilgiyle, bütün Türk halkı tarafından sevilmiş, okunmuş, taklit olunmuş şiirleri bestelenmiştir. Bu şiirlerin benzeri ancak onun yolunda yürüyen ve Yunus gibi söylemeyi ilke edinenlerin bazı şiirleridir. Devam edecek. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.