Divan edebiyat-ı, Şiir, Tasavvuf, İslâm ve Alevilik” ilmini kendi ilgi alanı ekseninde gören, Anadolu tasavvuf öncüleri arasında yer alan Yunus emre 1328 tarihinde Sivrihisar’da dünyaya gözlerini açtı. “Taptuk Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli, Barak Baba, Sarı Saltuk’tan etkilenerek, Ahmet Yesevi tekke şiir geleneğini kendine has özgün bir tarzla eserlerini kurumsallayarak, buna müteakip yıllarda abdallar ve dervişler vasıtayla ilkin Anadolu, daha sonraları Rumeli coğrafyasına yaydı. Rivayete göre, Yunus 3000 şiir yazmış. Ancak Molla kasım adında bir zat bunları şeriata aykırı bularak, 1000 tanesini yakmış, 1000 tanesini suya atmış, kalan bin şiirini okurken, “Derviş Yunus bu sözü eğri böğrü söyleme/ Seni sigaya çeken bir Molla kasım gelir” deyimini okuyunca, Yunustan özür dileyen Molla Yunusun veliliğine inanır. 13. Yüz-yıl Divan edebiyatının Tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre, Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Onun uzun, devamlı hayat tecrübeleri varlık, yokluk, aşk ve Allah hakkında hummalı zihin yoruşları var-dır. Yoksulu zenginden, kafiri Müslümandan ayırmaksızın, Allah’ın eseri olan bütün insanlara karşı, onlarda Allahtan yankılar bulan, engin bir sevgiyle doludur. Onun vatan edindiği topraklar üzerinde asıl vatanından bir ömür boyu uzak durması gereken kalmış bir insan üzüntüsüyle duyduğu gariplikler, vardır. Özlediği vatan, Tanrı diyarıdır ve Yunus durmaksızın iç ve afa hareketleriyle olgunlaşıp derinleşen, rint ve coşkun bir hayatını, hep vatana doğru, maddî, manevî yürüyüşlerle geçirmiştir. Tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre’nin keskin bir gözlem gücü derin bir hoşgörü anlayışı vardı. Şiirlerini hece ölçüsü ile yazdı. Fakat bunun yanı sıra aruz denemelerine de yer verdi. Hece ölçüsüyle yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitler ve bir-çok gazellerde yazdı. Devam edecek. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.