Köşe yazrımız Doç.Dr. M. Zeki Uyanık, her hafta olduğu gibi bu hafta da merak edilen soruları sizler için yanıtlıyor

Kader ve kazaya inanmak iman altı esasından birisidir. Hayatta başımıza gelen her şey amma iyi amma kötü amma hayır amma şer her şey bir kader içerisinde tecelli etmektedir. Ancak kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek, kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalışmamalıdır. Kişi, “Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir edilmiş, ben ne yapayım?” diyerek, günah işledikten sonra ya da yanlış yapıp suç işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret olarak ileri süremez. Çünkü bu fiiller, insanlar böyle tercih ettikleri için, bu seçime uygun olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. Burada dileyen, tercih eden, isteyen kuldur; yaratan da Allah’tır. Kul sorumluluk doğuran fiilleri irade edendir ama yaratan değildir; zira yaratmak Allah’a mahsustur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Allah her şeyin yaratıcısıdır.” (En’am, 6/102) buyrulmaktadır. Her şeyin yaratıcısının Allah olması bizim kötü ve yanlış işleri, sorumluluktan kaçarak Allah’a havale etmemize yol açmamalıdır. Bu kaderi istismar etmek olur. Ayrıca kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak, İslam’ın kader anlayışı ile bağdaşmaz. Allah her şeyi birtakım sebeplere bağlamıştır. İnsan bu sebepleri yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da bir ilahi kanundur ve bir kaderdir. Dolayısıyla kişinin günahı ya da suçu işledikten sonra kaderi suçlaması doğru değildir.

Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünneti olduğu için kaza namazı kılarken de ezan ve kamet getirmek sünnettir. Kamet getirilmeden kılınan namaz geçerli olmakla birlikte, terk etmek hoş görülmemiş. Birden fazla kaza namazı kılınacak ise, her bir namaz için ayrı ayrı ezan ve kamet getirilmesi daha faziletli olmakla birlikte, başta bir kere ezan okunup, her bir kaza namazı için ayrı bir kamet getirilmesi de yeterlidir.

Kendisine peygamber gönderilmeyen bir topluluk var mı?

Kur’an-ı Kerime göre bütün toplumlara ve milletlere peygamber gönderilmiştir. Nitekim bu hususta şöyle buyurulmaktadır: “Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap edecek değiliz” (İsra, 17/15.) Bir başka ayette de “Hiçbir ümmet, millet yoktur ki, onlara korkutucu peygamber gelmiş olmasın” (Fatır, 35/24.) Buna göre Allah, insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den başlayıp Hz. Peygamber efendimiz ile biten peygamberler zümresini bütün ümmetlere ulaştırmıştır.  

Abi- kardeş gibi kimseler birbirinin adağından yiyebilirler mi?  

Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin usul ve füruu yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları sayılan kimseler yiyemezler. Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan kimseler yiyebilirler. Şayet adak kurbanını kesen kişi bu adaktan yemiş ise fıkıhçılara göre yediği miktarın fiyatını fakirlere para olarak verecektir.

Günün Ayeti

O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın” denilir. Al-i İmran, 3/106.

Günün Hadisi

Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kılamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı namazın vaktidir. (Buhari, “Mevakit”, 37.)

Günün Sözü

İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır. Sadi

Günün Duası

Allah’ım ömrümüzün geri kalanını geçmiş ömrümüzden daha hayırlı ve bereketli eyle.

Bunları Biliyor Muyuz?

Dirayet Tefsiri Nedir?

Kur’an ayetlerini, ayetler ve hadislerle tefsir etmekle yetinmeyip dil, edebiyat, din ve çeşitli bilgilere dayanılarak, akıl ve içtihatla yapılan tefsire denir. Dirayet tefsirine rey tefsiri de denir.

Günün Nüktesi

Bizi Aldatan Bizden Değildir…

Hz. Peygamber bir gün pazarda bir buğday sergisine uğradı. Elini buğday yığınının içine daldırdı, parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya, “Ey zahireci! Bu ıslaklık nedir?” buyurdu. Adam, “Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı” dedi. Resul-i Ekrem, “İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya! Kim bizi aldatırsa, bizden değildir” buyurdu. Müslim, “İman”, 164.