banner18

banner19

16.04.2021, 10:19

XV YÜZYIL ÖNCEKİ İSLÂM MUCİZESİNİN ŞİFRELERİ 

    Kutlu Ramazan ayının manevî iklimi Dünyamızı sararken, tez zamanda herkesi esir alan salgından kurtulmamızı, insanî duyguların adalet, paylaşım, koruyucu iyilikle bezenmesi dileğimle, şifalı iftarlar.. 

    İslâmiyet hem bireylere, hem de toplumlara sürekli hareket,  enerji, ilmî gelişme ve adalet getirmiştir. İslâm dininin ortaya çıkışından sonra Arapların ilerlemeleri, tarihin hiçbir devrinde görülmediği gibi, İslâmiyeti kabul eden milletlerin tarihlerinde de çok büyük ilerlemeler olmuştur. 

    VI. yüzyılda Arap Yarımadasının kuzeyinde iki görkemli imparatorluk bulunuyordu; Sasani ve Doğu Roma(Bizans)…  Doğu Roma’nın güneyinde, Sasanilerin batısında göçebe Araplar yaşıyordu.  Doğu Roma’nın en ünlü imparatoru Jüstinyen’in ölümünden birkaç yıl sonra, tüm servetleri Ayasofya mabedini güzelce döşeyebilecek, dörtte üçü çöl olan göçebe bir ülkede Muhammed adını taşıyan bir çocuk doğdu.  O yıllarda hiç kimse, birkaç yüzyıl içinde bu göçebelerin Bizans’ın Asya’daki topraklarının yarısını, bütün Sasani topraklarını(İran), Mısır ve Kuzey Afrika’yı fethedeceklerini, yollarının İspanya’dan Orta Asya’ya uzanacağını aklının ucundan bile geçiremezdi… 

    Arap Yarımadası’nın uyuşuk halkının İslâmiyet coşkusu ile Akdeniz Dünyasının doğu ve güneyini fethedişleri ve hidayete erdirişleri, Ortaçağ Tarihi’nin olağanüstü bir olayıdır. Sanki İslâmiyet Mekke’deki santralından bir elektrik akımı hızıyla yayılarak Suriye’de parıldadı; bütün genişliği ile K.Afrika’yı baştan başa aştı, sonra Cebelitarık Boğazını atladı, Pireneler’in kapılarına koştu… 

    Aşağıda yazacağımız VII. Ve IX. Yüzyıllar arasında fethedilen yerlerin kapsadığı alan göz önüne getirildiğinde, kısa bir süre içinde ne kadar büyük işlerin başarıldığı anlaşılır: 

*633-Bizans karşısında Ecnadin Zaferi’nin kazanılması. 

*635-Şam’ın fethi. 

*636-Yermük Zaferi, Suriye’nin fethi. 

*637-Sasanilerin yenilmesi, Kudüs’ün fethi. 

*638-Antakya ve Haleb’in fethi. 

*639-642.Mısır’ın fethi. 

*641-Urfa, Harran ve Musul’un fethi. 

*642-Nihavend Zaferi ve sasani Devleti’nin yıkılışı. 

*643-Trablusgarp’ın fethi. 

*646-Horasan, Türkistan ve Eskişehir’e kadar Anadolu’nun fethi. 

*646-666.Doğu Anadolu’nun fethi. 

*647-Tunus, Cezayir ve Fas’ın fethinin başlaması. 

*649-Kıbrıs’ın fethi. 

*651-İran’ın fethinin tamamlanması. 

*651-652.Herat ve Belh’in fethi. 

*654-Rodos’un fethi. 

*655-Bizans Donanması’nın bozguna uğratılması. 

*660-İndüs kıyılarına varış. 

*661-664.Kâbil’in fethi. 

*668-İslâm ordularının Trakya’ya çıkmaları. İstanbul’u ilk kuşatma, Kadıköy’ün       fethi, Arap camiinin yapılması. 

*670-Mısır’dan Cezayir’e kadar Kuzey Afrika’nın fethi. 

*698-Fas’ın fethi. 

*700-Çin sınırlarına varış. 

*705-715.Batı Türkistan’ın tamamen istilâ edilmesi. 

*706-Türkistan’ı geri almaya gelen Çin Ordularının yenilmesi. Derbend ve Azerbaycan’ın fethi. 

*708-715.Sind ve Pencap yörelerinin fethi. 

*709-Buhara’nın fethi. 

*711-İspanya’ya giriş. 

*713-İslâm Ordularının İspanya’dan Pireneleri aşıp Fransa’ya girmeleri ve doğudaki İslâm ordularının Fergana’yı fethi. 

*716-717.Balear Adalarının fethi. 

*737-Avignon’un fethi. 

*Çin içlerinde ilerleme, Talas  Zaferi. 

*809-Korsika’nın fethi. 

*810-Sardunya’nın fethi. 

*823-Girit’in fethi. 

*831-Palermo’nun fethi. 

*841-Bari’nin fethi. 

*843-Messina’nın fethi. 

*846-Roma’nın kuşatılması. 

*870-Malta’nın fethi. 

*878-Siragusa’nın fethi. 

*902-Taormina’nın fethi. 

İSLÂM MUCİZESİNİN ŞİFRELERİ 

    Arap ordularının rakipleri ölçüsünde iyi donatılmadığı, yeterli ve etkin savaş araçlarına sahip olmayışları, sayı yönünden azlıkları ve yoksullukları düşünülürse; VII. yüzyılda Arap Yarımadasından bir çığ gibi dört bir yana taşmaları insanı gerçekten şaşırtır! Yaşadıkları durgun devirlerin aksine, birdenbire aktifleşen Araplardaki değişim ancak bir mucizenin eseri olabilirdi… 

Bu mucizenin nedenlerini kısaca görelim: 

1-Doğu Romalılar ve Sasanilerin içinde bulundukları siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullar, Müslümanların lehine idi. İki devletin yüzyıllar boyu süren boğuşmalarının yarattığı zaaftan, İslâm Orduları en iyi şekilde yararlandılar. D.Roma karşısında güçsüz düşen Sasaniler, dinî yönden de parçalanmıştı. Ülkenin millî dini Zerdüştlüğün yanı sıra Maniheizm, Mazdeizm ve Hıristiyanlık da varlıklarını duyuruyorlardı. D.Roma İmparatorluğu da  hemen hemen aynı durumda idi. İsa’nın kişiliği üzerine yapılan tartışmalar ülkenin dinsel birliğini yok etmiş, Aryus’un öğretisi, Nasturilik, Monofisizm görüşleri, siyasî bütünlüğü de tehdit edecek düzeye gelmişti. Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika gibi eyaletlerin imparatorlukla bağları gevşemiş, Museviler ve Sami kökenli diğer milletler kendilerine yeni efendi aramaya başlamışlardı. Böyle olunca Arap Orduları onlara kurtarıcılar gibi göründü ve Bizans Ordusunun gücü, istlacıların bu zengin eyaletleri işgal etmelerini önleyemedi.  

2-Mücahitler, Allahın adının yücelmesi ve İslâmiyet’in yayılmasıyla görevlendirildiklerine inanıyorlardı. Ölenler, Şehit olarak cennete gidecekler ve orada her türlü armağanlara sahip olacaklardı. Kalanlar ise Gazi ünvanına sahip olmaktan başka, her türlü dünya nimetine kavuşacaklardı. Bu nedenle ölümden korkmuyorlardı. Ölseler de, kalsalar da kazançlı idiler. Bu anlayış onlara olağanüstü bir cesaret veriyor, alınan ganimetler savaş tutkularını daha da artırıyordu. 

3-Yeni din, bir insanın eceli gelmeden ölmeyeceği inancını aşılamıştı. Bu inanç da onlara görülmedik bir güç katıyordu. 

4-Araplar, genellikle tezcanlı bir millettir. O zaman da sade bir yaşam sürerler, açlığa ve susuzluğa önem vermezlerdi. Beslenmeleri basit, yükleri azdı. Hayvanları da aynı durumdaydı. Özellikle günlerce açlığa, susuzluğa dayanabilen develerin ordularının bel kemiğini oluşturması, bu konuda onlara büyük yarar sağlıyordu. Buna karşılık kalabalık düşman ordularının savaş araç-gereçlerinin sağlanması, beslenmeleri büyük bir sorundu. Çöl içine girdikleri zaman bu sorun artıyor, onları perişan ediyordu. 

5-Araplar ok atmakta ve ata binmekte yetenekli idiler. Atları da dayanıklı ve hızlıydı. 

6-Arap ordularının başında savaşlarda yetişmiş, pişmiş yetenekli yöneticiler ve komutanlar vardı. Bu askerî ve siyasî dehaya sahip kişilerin varlığı onları daha da güçlendiriyordu. 

7-Arapların savaşlarda gösterdikleri sabır ve direngenlik, düşmanı kaçırma, yıldırma yöntemleri, üstün manevra ve yer değiştirme yetenekleri başarılarında bir başka etkendir. Savaşlarda genellikle çölü arkalarına almışlar, gerektiğinde içine çekilmişlerdir. Düşmanları o büyük ağırlıklarıyla izlemeye cesaret edememiş, edenler de perişan olmuşlardır. 

8-İslâm mucizesinin en önemli nedeni, işgal edilen bölgenin yerli halkına iyi davranılmasıydı. Müslüman olanlardan bir şey istemedikleri gibi onları koruyorlardı. Müslüman olmayanlardan ise cizye vergisi almakla yetiniliyordu. Özellikle fütûhatın ilk yıllarında Halifeler: “Geçtiğiniz yerlerde kimseye ihanet etmeyin, zulmetmeyin, esirlerin kollarını bağlamayın, kimseye eziyet etmeyin, çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin; kimsenin ağaçlarını kesmeyin, yakmayın, hayvanlarını boğazlamayın…” yollu öğütler veriyorlardı. 

    Zamanımızdan XV. Yüzyıl önce gerçekleşen İslâm Mucizesi, göçebe Arapların pasif yaşantısına sihirli bir değnekle dokunmuş gibi nasıl değiştirdiyse, dünyanın da büyük bir bölümünün kaderini değiştirdi. Fetihlerin doğal sınırlara erişmesinin ardından, İlkçağ Medeniyetlerinden beslenen İslâm Medeniyeti yükselmeye başladı. Türklerin Ön Asya’ya gelmesinden sonra Türk-İslâm Medeniyeti adıyla varlığını sürdürürken, bilim adamları birer kandil gibi Orta ve Ön Asya’yı aydınlatmaya başladı. (Gelecek makalede işlenecek.) 

    Günümüzde ise bir devletçik olan İsrail ile baş edemiyor, buluşlarda petro-dolarlarla hazıra konuyor ve inancını Kadınları kapatıp, haklarını kısıtlamakla; geri kalmış ülkeleri terör batağına sürükleyerek korumaya çalışıyor.   

Yorumlar (11)
Çetin Tüfekçioğlu 3 hafta önce
Mükemmel bir tefrika yazandan ve paylaşandan ALLAH razı olsun.
MÜCELLÂ Çelik. 3 hafta önce
Sevgili hocam kaleminize yüreğinize sağlık.
Ramazan Özyurt 3 hafta önce
Değerli hocam gönlünüze kaleminize sağlık çok güzel
Gülseren Ayhan 3 hafta önce
Harika çok güzel bunları öğrenmiş oldum eline saglık canım
Necla Yatman 3 hafta önce
kaleminize gönlünüze sağlık mükemmel bir yazı devamını diliyerek bilgi dağarcığımızı genişletmiş oldum sayenizde.
SelimUçar 3 hafta önce
Kaleminize sağlık hocam
Emel Ölçenoğlu öztürk 3 hafta önce
Çok güzel
G. Sebnem Uralcan. 3 hafta önce
Ne guzel konular, çogu pek bilinmez. Eline sağlik.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
23
açık
Namaz Vakti 07 Mayıs 2021
İmsak 04:25
Güneş 06:01
Öğle 13:13
İkindi 17:02
Akşam 20:15
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26