ilan.gov.tr 'de yer alan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi mülkiyetinde bulunan  ve yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmaz,  hizasında belirtilen yüzölçümü, süre ve tahmini bedeller ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi   gereğince Açık Teklif Usulü ile  tabloda belirtilen gün ve saatlerde kiraya verilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.