KEMAL ÖZKURT

Türkiye'de kırmızı et üretimi 2022 yılında rekor seviyelere ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun verilerine göre; Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen verilere göre, kırmızı et üretimi bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 tona yükseldi. Bu artışta, hayvancılık sektöründeki gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisindeki büyümesinde etili olması bekleniyor.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ BİRİNCİ SIRADA

Aksesuarda altının yerini ‘gümüş’ aldı Aksesuarda altının yerini ‘gümüş’ aldı

Açıklanan verilere göre kırmızı et üretiminin hayvan türlerine göre dağılımına bakıldığında ise, sığır eti üretimi, yüzde 71,8 ile en çok üretilen kırmızı et türü oldu.  İkinci sırada, koyun eti yüzde 22,3, ile bulunurken, keçi eti, yüzde 5,3 ve manda eti ise yüzde 0,6'lık paya sahip oldu. Sığır eti üretimi yüzde 7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 tona yükselirken, koyun eti üretimi yüzde 26,8 artarak 489 bin 354 tona ulaştı. Keçi eti üretimi yüzde 22,6, manda eti üretimi ise yüzde 25,4 artış göstererek 115 bin 938 ton ve 13 bin 586 ton oldu.

Öte yandan, Türkiye'de son 10 yıllık kırmızı et tüketimine bakıldığında ise kırmızı et üretiminin 2013 yılında toplam 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştı.