Çiğli’de “Kadının Siyasetteki Yeri” konuşuldu Çiğli’de “Kadının Siyasetteki Yeri” konuşuldu

ilan.gov.tr 'de yer alan ilana göre; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere;  İlanda belirtilen sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı/görev yeri ve öğrenim durumu belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere  1 (bir) programcı, 1 (bir) gemiadamı (kaptan olarak görev yapacaktır), olmak üzere toplam personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.