Yapılan banka promosyon sözleşmelerinin hak kayıplarına neden olduğunu belirten Tüm Bel-Sen İzmir Şubesi, sözleşmelerin feshedilmesi ya da güncellenmesi istendi

ÇAĞLA GENİŞ

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na bağlı (KESK) Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir Şubesi yazılı bir açıklama yayınladı. Yapılan banka promosyon sözleşmelerinin hak kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmelerin feshedilmesi ya da güncellenmesi istendi. Promosyon görüşmelerinde sendika temsilcilerinin de bulundurulmasını talep eden açıklamada, “Sendika olarak amacımız emekçilerin en yüksek promosyon ücretini alarak sürecin tamamlanmasını sağlamaktır. Aynı anlayışı İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de göstereceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi alıyor İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi alıyor

BANKALARIN İNSAFINA TERK EDİLEMEZ

Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Artan enflasyon karşısında sendikamız, üç yıllığına Yapı Kredi Bankası ile yapılan promosyon sözleşmesinin güncellenmesi için İzmir Büyükşehir belediye yönetimi bankaya yazı yazarak sendikamızın taleplerini iletmiştir. Aynı banka İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde Belediyesine yazılı dilekçe ile müracaat ederek konunun gündeme alınmasını sağlamış, bunun üzerine 27.000 TL promosyon sözleşmesi imzalamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi için de benzer bir sürecin işletileceği söylenmektedir. Enflasyonun tahminlerin üzerinde çıkması ve maaş artışlarının ve sendikamızın imzaladığı toplu sözleşme gereği temmuz ayında enflasyon oranında artması ile geçen yıla göre maaşlar yaklaşık bir kat artmış ve bankanın karı da aynı oranda yükselmiştir. Bankaların kar oranlarının yüzde 300-400 oranlarında arttığı bir dönemde Yapı Kredi Bankasının bu oranları yeterli bulmayıp belediye emekçileri üzerinden, banka promosyonlarını düşük tutarak karına kar katmayı amaçladığı ortadadır. Önümüzdeki yılın seçim yılı olması ve AKP hükümetinin baskıcı ve demokrasi yoksunu iktidarını korumak için 2023 ocak ayında yapılacak zamların diğer yıllara göre daha yüksek olacağını açıkladığı bir ortamda Yapı Kredi Bankası elini çabuk tutarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile üç yıllığına 27 bin lira promosyon anlaşması yaparak belediye emekçilerinin haklarını gasp etmiştir. Yapı Kredi Bankası muhtemelen bu fırsatçı tutumunu İzmir Büyükşehir Belediyesine vereceği teklif ile yenileyecektir. Tüm Bel-Sen olarak, Büyükşehir Belediyesi Yönetiminin, bu süreçte emekçilerin ve emekçilerin yetki verdiği sendikamızın görüş ve önerilerini almadan sözleşme yapmamasını bekliyoruz” denildi.

ÖNERİLER SIRALANDI

Promosyon sürecine ilişkin önerilerin sıralandığı açıklamada, “Promosyon sürecinin şeffaf bir şekilde emekçilerin ve sendikamızın sürece dahil edilerek katılımcı bir anlayışla yürütülmesi, sözleşmenin 2 yıllığına yapılması, bankanın ödeyeceği toplam promosyon ücret üzerinden her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar fark ödenmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendikamızın imzaladığı toplu sözleşme gereğince alınan sosyal denge tazminatı İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden daha yüksektir, bu durumun göz önüne alınarak görüşmelerin yürütülmesi, Yapı Kredi Bankası İstanbul ve Ankara’da yaptığı sözleşmeyi İzmir İçin teklif etmesi durumunda sözleşmenin tek taraflı iptal edilmesi ve yeni bir promosyon ihale sürecinin başlatılması. Sendika olarak amacımız emekçilerin en yüksek promosyon ücretini alarak sürecin tamamlanmasını sağlamaktır. Aynı anlayışı İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de göstereceğini düşünüyoruz. Sendikamız promosyon sürecini yakından takip etmekte ve her aşamasını sizlerle paylaşmaktadır. Emekçilerin aleyhine olan gelişmeler karşısında her zaman olduğu gibi tüm emekçilerin görüş ve önerilerini alarak yetkili kurullarımızda alacağımız eylem ve etkinlikleri hep beraber hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.