Türk Tabipleri Birliği (TTB), Şubat depremlerinde zarar gören aile sağlığı merkezlerindeki / birimlerindeki malzeme kayıpları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Şubat depremlerinde bölgedeki aile sağlığı merkezlerinin tümüyle veya kısmen zarar gördüğü belirtilen yazıda buna bağlı olarak teknik, tıbbi cihazlar ile bilgisayar donanımlarının da kullanılamaz hale geldiği, bir kısmının ise hırsızlığa konu olduğu ifade edildi.

ASM2

MALZEMELERİN YÜKLÜ BİR MALİYETİ VAR

Aile hekimlerinin sağlık hizmetini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm bu malzemelerin yüklü bir maliyeti olduğuna dikkat çekilen yazıda şöyle denildi: “Deprem öncesinde idare tarafından alınması gereken önlemler hususunda ve deprem sonrasında afet yönetiminden kaynaklı olarak yaşanan her türlü can ve mal kaybında idarenin sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle kimi kullanılabilir durumda olan cihaz ve malzemelerin hırsızlık suçuna konu olması ise kolluk görevinin ihmali olarak değerlendirilebilecektir. Bu sebeple; depremde ailelerini, yakınlarını, varlıklarını kaybeden aile hekimlerinden, aile sağlığı merkezi/birimi için gerekli donanımı bir kez daha sağlamalarının istenmesi hakkaniyete aykırıdır.”

Yazının son bölümünde aile hekimlerinin ihtiyaç duyduğu teknik, tıbbi cihazların, bilgisayar donanımlarının, gezici sağlık hizmetleri sunumu için gerekli motorlu araçların ve sarf malzemelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması istendi.

İzmir haber: Foça açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği İzmir haber: Foça açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis_20231011_0002.pdf

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR-Dünya genelinde her yıl 255 bin ölüme neden oluyor… Asbestten kurtulmak mümkün mü?

Kaynak: SULTAN GÜMÜŞ KAYA