Son yıllarda tıp dünyasında birçok sağlık sorununa yeni ve gelişmiş çözümler getirebilmek için yepyeni tedavi yöntemleri keşfedilmektedir. Bu yeni yöntemlerden biri de trombositten zengin plazma (PRP) uygulamasıdır. PRP, hastadan alının kanın kandaki trombositlerin plazmada odaklanmasıyla üretilen trombositten zengin plazma anlamına gelir. Kanda trombosit adı verilen hücreler temelde pıhtılaşma olayından sorumludur. Trombositler pıhtılaşma fonksiyonun yanı sıra, zarar görmüş hücrelerin onarımını desteklemeye yardımcı olan fonksiyonları da taşımaktadır. Trombositten zengin plazma (PRP), hasar görmüş veya yaralanmış dokunun iyileşme sürecini ve doku yenilenmesi mekanizmalarını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, trombositten zengin plazma birçok cerrahi işlemde tedavi şansını arttırdığı gibi spor yaralanmalarının tedavi aşamalarında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Bireyin kanındaki konsantrasyondan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan trombositten zengin plazmanın içindeki trombositler belirli büyüme faktörlerini salgıladıkları için doku hasarı ve yaralanmasının iyileşme sürecini ve doku rejenerasyonunu (yenilenmesini) önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle PRP, çene cerrahisinde, ortopedi ameliyatlarda, kozmetik (estetik) cerrahide, yanıklar, spor yaralanmalarında (kas, kemik, tendon ve bağ dokusu)ve çok çeşitli branşlardaki tıbbi uygulamalarda yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Üretiminin pratik olması ve güvenilir olmasının sağladığı avantajlar açısından trombositten zengin plazmanın spor yaralanmaları ve ortopedi branşı için önemli bir tedaviyöntemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, sporcuların sıklıkla yaşadığı yaralanma türlerinden biri, akut kas yaralanmalarında, bu yöntemin uygulanması sonrasında, kas yaralanmasının iyileşme evrelerinin hızlandığı saptanmıştır. Ayrıca yapılan klinik çalışmalarında, sporcularda sıklıkla görülen; dirsek, aşil tendonu, patell (diz eklemi) gibi doku hasarlarının tedavisinde trombositten zengin plazma tedavisinin önemli katkılar sağladığını yapılan çalışmalardan belirtmek mümkündür. Ayrıca, bu tedavi yönteminin, kronik doku hasarıyla süregelen birçok kas ve iskelet probleminde ortopedik tedavi başarısını arttırdığı gösterilmiştir.

Trombositten zengin plazma tedavisinin doku hasarının onarımındaki etkin tedavi edici özelliklerini ortaya koyan çok merkezli klinik çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda, çeşitli ortopedik sorunlarında etkin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen trombositten zengin plazma uygulamasının, sporcuların yaşadığısportif travmalarda başarılı sonuçlar sağladığı ve oldukça yaygın kullanım alanı bulduğu vurgulanmaktadır.

Son dönemde yayınlanan bilimsel araştırma çalışmalarındanelde edilen veriler ışığında trombositten zengin plazmanın (PRP) son yıllarda çeşitli alanlarda kullanılabilecek etkin bir tedavi yöntemi haline geldiğini ifade etmek mümkündür. Bu nedenle, trombositten zengin plazma uygulaması birçok klinikbranşta yürütülmekte olantedavi protokolleri arasında yoğun ilgi görmekte ve bu tedavi uygulamasıyla ilgili yeni çalışmalarla bu yöntemin kullanım alanı genişlemektedir. Ayrıca, oldukça pratik bir yöntem olan trombositten zengin plazma uygulamasının bulaşıcı hastalık riski taşımaması nedeniyle son derece güvenilir olduğunu gösteren çeşitli rapor ve klinik çalışmalar da yayınlanmıştır. Sonuç olarak trombositten zengin plazmanın uygulandığı birçok tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanmış olması nedeniyleözellikle ortopedik travmatoloji ve spor kaynaklı yaralanmaların tedavisinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.