Danıştay üst kurulunun Çeşme Projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı hakkında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Halkımıza ve tüm İzmirlilere armağan olsun” denildi.

ÇAĞLA GENİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir’in turizm cennetinde hayata geçirilmek istenen ve büyük tartışmalara yol açan ‘Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi’ kent gündemindeki yerini koruyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentin meslek odaları ve çevre örgütlerinin büyük tepkisine yol açan projede yargı cephesinde kritik bir gelişme yaşandı. TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşları ve çevreci vatandaşların başvurusuyla yargıya taşınmıştı. Danıştay 6.Dairesi atanan bilirkişilerin ‘Kamu yararına uygun değil’ raporuna rağmen yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğuyla reddetmişti. Karara yapılan itirazla konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşınırken 18 üyeli üst kurul kararını açıkladı. Her daireden temsilcilerin yer aldığı üst kurul yaptığı değerlendirmede 6. Daire’nin ret kararını kaldırdı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çarpıcı gelişmenin ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, davacı kurumlar adına açıklamayı İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu. Yılmaz, “Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Kurumlarımız kararın gereklerine uyulmasını titizlikle takip ederek ihlal edenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takip edecektir” vurgusunu yaptı.

Çiğli Belediyesi’nden kadın istihdamına uluslararası proje Çiğli Belediyesi’nden kadın istihdamına uluslararası proje

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Kararın ardından artık proje kapsamında hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulamayacağını belirten Yılmaz, “Kurumlarımız ve çok sayıda duyarlı yurttaş halkımızın yaşam alanlarına, nadir ve korunması gereken habitat alanlarına müdahale içeren ve hukuka aykırılığı daha önce yargı kararı belirlenmiş işleme karşı Danıştay 6. Dairesi nezdinde dava açmış, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde de işlemin kamu yararına uygun olmadığı belirlenmiş ise de Danıştay 6. Dairesi gerekçesiz olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Ancak itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile Danıştay 6. Dairesinin kararı kaldırılarak 12.02.2020 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında deniz alanlarını da kapsayan bu denli büyük bir alanın gereklilikleri açıklanmadan turizm bölgesi ilan edilmesi hukuka aykırı bulmuştur. Bu karar ile davalı Kültür ve Turizm Bakanlığına da tebliğ edilmiş olup İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince Bakanlıkça Çeşme Turizm Bölgesi projesi kapsamında artık hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulamayacaktır” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZA VE İZMİRLİLERE ARMAĞAN OLSUN

Danıştay 6. Dairesi tarafından da aynı yönde nihai karar verilmesinin beklendiğini dile getiren Yılmaz, “Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Kurumlarımız kararın gereklerine uyulmasını titizlikle takip ederek ihlal edenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takip edecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun hukuka aykırı bulduğu işlem hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından aynı yönde nihai karar verilmesi beklenmektedir. Korunması gereken doğal alanları, korunması gereken su havzalarını, orman alanlarını, deniz alanlarını, kıyıları, kamuya ait devasa alanları kamunun elinden alıp bir azınlığın kullanımına terk edecek bu işlemin hukuka aykırı bulunarak durdurulmuş olması ile kamusal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza ve tüm İzmirlilere armağan olsun. Kentlerimize, yaşama, kamu yararına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.