Hayatımızın ayrılmaz bir parçasına gelen teknolojiyle beraber, kentler de dönüşmeye başladı. Günümüzde yeni yeni planlanmaya başlanan teknolojik kentler, birçok ülkede örnek proje olarak hayata geçiyor. Teknolojik kentlerde her şey akıllı olarak planlanıyor. Bununla beraber bu kentlerde çevre düzenlemelerinden bina tasarımına kadar tüm detaylar, ciddi bir biçimde gözden geçirilerek hazırlanıyor. Bununla beraber teknolojik kentlerin hemen hemen hepsi, iklim dostu yapılarla donatılmış halde. Bu da dünyanın geleceği için atılan olumlu bir adım olarak kabul ediliyor.
Günümüzde dünyada toplam enerji tüketiminin artmasıyla beraber, çevreci politikalar ve yapılması gerekenler daha detaylı bir biçimde düşünülmeye başlandı. Çevreci politikaların olmaması ya da göz ardı edilmesi, sera gazları emisyonunun gün geçtikçe artması, küresel iklim değişikliği ve bunun dünyaya olan olumsuz yansımaları, tarım ve orman alanlarının tahribi gibi durumlar, ciddi tedbirlerin alınması gerektiğine işarettir. İşte bu noktada kendi kendisine yetebilen, hem ekolojik hem de teknolojik anlamda yeniden tasarlanmış kentler ön plana çıkmaktadır.
Bu kentler kentsel sürdürülebilirliğe ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Bu kentlerde ekoloji ve teknoloji birleşmekte ve bir bütün oluşturmaktadır. Bu sayede gelecekte doğa ve insan yaşamının uyumlu olduğu alanlar yaratılması amaçlanmaktadır. Teknolojik kentler ile kentsel ekonomi gelişmekte ve kentsel kaynaklar da daha rahat bir biçimde israf edilmeden yönetilebilmektedir. Tüm bunların yaşandığı bir toplumda da bilgi düzeyi yüksek insanlar ortaya çıkmakta, bu da hem insanlar hem de diğer canlılar için daha yaşanabilir bir dünyaya zemin hazırlamaktadır.
Akıllı kentler, sürdürülebilir mekanizmalar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bu bakımdan akıllı şehir meselesi sadece teknolojik bir konu olarak görülmek yerine ekonomik, insani veya yasal unsurların da içinde olduğu bir kavram olarak kabul edilir.