Yatırımcılar, kurumsal firmaların ya da devletin finansal destek gereksinimini karşılayabilmek amacı ile bu kurumlarla belli bir süre için sabit ya da değişken faiz oranlı borçlar verir. Bu borçlar, belirlenen faiz oranlarında getiri sağlar. Bu yatırım biçimi tahvil olarak adlandırılır. Bir yıldan fazla vade tarihi bulunan tahviller yazılı senetlerdir. Tahvilin sahibi olan yatırımcılar, tahvili ihraç edecek tarafın alacaklısı kabul edilir.

Tahvil nedir?

TOBB Kurulu’nda İzmir başarısı TOBB Kurulu’nda İzmir başarısı

Tahvil; bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla onlara belirli bir süre değişken ya da sabit bir faiz oranı ile borç verdiği ve vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım biçimidir. Vadesi 1 yıldan fazla olan tahvil, yazılı bir senettir.

Bazı tahvil çeşitleri

*İkramiyeli tahviller
*Sabit ve değişken faizli tahviller
*Devlet tahvili
*Nama yazılı ya da hamiline tahviller
*Özel sektör tahvilleri
*Primli tahviller
*Başa baş tahviller.
*Devlet tahvili, devletin bir yıldan uzun süreli olarak belirlenmiş olan vade tarihli borç gereksinimlerini karşılamak için çıkartılan borç senedidir. Bu senetler tahvil olarak isimlendirilir. Bu tahvili çıkartma yetkisi Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Belirlenmiş olan vade tarihi için devlet, faiz geliri ile birlikte ödeme yapmayı garanti eder.

Tahvilin özellikleri:

*Kıymetli bir evrak statüsü taşır.
*Bir borç senedidir.
*Tahvil sahibi olan yatırımcı, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısı konumundadır.
*Anonim şirketler tarafından tahvil çıkarılabilir.
*Şirketlerin haricinde, devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları tarafından da tahvil çıkarılabilir. 
*Tahvilde yer alan vade sona erdiğinde tahvil sahibi ile şirket veya kurum arasındaki hukuki ilişki sona erer.
*Anonim şirketler için bir borç senedi niteliği taşıyan tahvil, satın alan kişiler için ise alacak senedi niteliği taşımaktadır. 
*Bir tahvilin nominal değerinin alt ve üst sınırı, o tahvili çıkaran anonim şirket tarafından belirlenir.
*Tahviller, mevzuatta nominal değerinin altında bir değerle (ıskontolu olarak) ihraç edilebilmektedir.
*Tahviller hamiline ya da satın alan kişinin adına (namına) yazılı olabilir.

Tahvil Faizi Nedir?

Kısa dönemli tahvillerin vadesi 5 yıl, orta dönemli tahvillerin vadesi ise genellikle 7 – 10 yıl arasındadır. Uzun dönemli tahvillerin ise vadesi 20 - 30 yılı bulabilmektedir. Tahvillerin faiz oranları, dönemler uzadıkça çoğalmaktadır. Şirketlerin ihraç ettiği tahviller özel sektör tahvili, devletin ihraç ettiği tahviller de devlet tahvili olarak adlandırılmaktadır. Devletler, bütçe açıklarını kapatmak adına bu borçlanma yöntemini sıkça kullanmaktadırlar.

Tahviller, kuponlu ve kuponsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Kuponlu tahviller, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl süreyle faiz ödemesi taahhüt etmektedir. Kupon faizi olarak da adlandırılmaktadır. Aynı zamanda bu faizler iskontolu da olabilirler. Kuponsuz tahviller ise vade bittiğinde faiz ve anapara ödemesi taahhüt etmektedirler. İskontolu tahvil olarak da adlandırılmaktadır.

Tahvil Faizi Artarsa Ne Olur?

Tahvil faizinin artması, ekonominin canlanması anlamına gelmektedir. Tahvil faizlerinin artması, şirketlerin kazancını da olumlu yönde etkiler. Buna bağlı olarak borsalar da yükselişe geçerler. Tahvil faizinin azalması da bütün bunların tam tersine dönmesine işaret etmektedir. Tahvil faizi düştüğünde ekonomi durgun bir hal alır. Borsa da bu durumdan olumsuz olarak etkilenir.

Tahvil ihracı nedir?

Tahvillerin, tahvili ihraç edecek kişi tarafından ilk kez satış yapıldığı fiyat tahvilin ihraç fiyatıdır. Tahvilin ihraç edilmesi her hangi bir tahvil türünün kaynak sağlamak için borçlanma senedi olarak satılması anlamına gelir. HABER MERKEZİ