AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ESK tarafından sözleşmeli besicilik kapsamında geçen yıl üreticilerle 18 bin 500 civarında erkek büyükbaş hayvanı içeren anlaşma yapıldı.
Ayrıca sözleşmeli besicilikle "tarımda yerli ve milli üretim" hamlesinde yeni bir aşamaya geçildi. Sözleşmeli besicilikte alım garantisi ile maliyete göre fiyat politikası sayesinde üreticiye mutlak karlılık sunuluyor. Bu modelle kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunun sağlanması hedefleniyor.
Sözleşmeli besicilik sayesinde üreticiler, üretim planlaması yapabiliyor ve üretici kazancını teminat altına alabiliyor.
Alım fiyatına ek olarak 201-250 kilogram arası olan besi hayvanlarına 2,5 lira, 251-300 kilogram arası olanlara 3,5 lira ve 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira Bakanlık tarafından verimlilik primi ödeniyor.
Küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin ön plana çıktığı sözleşmeli besicilik modelinde besideki hayvan sayısı 200 başa kadar olan üreticilerle sözleşme imzalanıyor. Bu sayede söz konusu aile işletmeciliği şeklinde besicilik yapanların sayısının artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Sözleşmeli besicilik modelinde, hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere, kendi çiftliklerinde eğitim hizmeti sunuluyor, kayıt sistemleri ile işletme karlılığı yakından takip ediliyor. Böylece hem üretici hem de tüketici korunuyor.

Fatih Dönmez Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım yaptı Fatih Dönmez Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım yaptı

KOMBİNA MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULABİLİYOR
Üreticiler sözleşmeli besicilik için kombina müdürlüklerine başvurabiliyor. ESK koordinatörlüğünde kurulacak maliyet komisyonu, aylık olarak maliyetleri belirliyor. Kesim fiyatı hayvanların kesildiği tarihteki, Kurum tarafından açıklanmış olan, güncel sözleşmeli alım fiyatı olarak hesaplanıyor.
Destekleme ödemesi ise takip eden ayın başında ESK tarafından hazırlanan icmallerin Bakanlığa gönderilmesiyle ödeniyor.
Ayrıca Kurumca nakliye, erken ve geç kesim primleri verilebiliyor. Besici bir yılda en az 5, en fazla 200 baş hayvan için sözleşme imzalayabiliyor. Bakanlık destekleme ödemesi için asgari karkas ağırlığı ise 201 kilogram olarak belirlendi.
Sözleşme imzalanmasından sonra en erken 3 ay en geç 12 ay sonra kesim yapılabiliyor. Sözleşme, Hayvan Kayıt Sistemi'ne (TÜRKVET) kayıtlı, kesim zamanı geldiğinde en fazla 36 aylık olan erkek büyükbaş hayvanları kapsıyor.
Besiciden teknik danışmanlık hizmet bedeli olarak, peşin veya kesim sırasında mahsuplaşmak üzere hayvan başına 100 lira alınıyor.
Sözleşme devredilemiyor, besici sözleşmeden kendi isteğiyle çıkabiliyor. AA