Dijital teknolojilerin ve dolayısıyla sosyal medyanın günlük hayatımızın vazgeçilmez unsuru olmaya başladıktan sonra pek çok olumlu gibi görünen uygulamaların masum olmayan olumsuz etkileri tartışılmaya başladı. Örneğin Snapchat, Instagram gibi uygulamalarda kullanılan filtrelerin ruh sağlığı açısından yarattığı olumsuz sonuçlar ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan Snapchat şekil algısı bozukluğu (Snapchatdismorfiya) fiziksel herhangi bir problemleri olmamalarına rağmen, bedenlerinin bir veya birkaç bölgesine aşırı takıntılı bir şekilde odaklanıp kusur bulan, bu konudaki düşüncelerini durduramayan kişileri tanımlayan bir terim. Sosyal medya filtrelerinin insanları bu kadar manipüle ederek güzellik algısı bozukluğuna yol açarak, psikolojik hastalıklara neden olması inanılması güç bir olgu olarak karşımızda duruyor. Artık gençler herhangi bir ünlüye benzemektense, Snapchat, Instagram gibi uygulamaların kullanıcılara sunduğu filtreler sayesinde oluşan kendi görünümüne benzemek için estetik müdahaleler yaptırıyor. Gerçek olmayan bir imaja dayalı güzellik idealine kişinin kendini kaptırması ne kadar sağlıklı bir düşünce olabilir? Teknolojiler sürekli gelişiyor ve bunların sunduğu filtreler hayatın gerçekliğinin işleyişinin aksine daha da mükemmelleşiyor. Oysa yaşamın ritminde yaşlanmak, yıpranmak kaçınılmazdır. Oscar Wilde “Dorian Gray’in Portresi” isimli eserinde “Ruh ve bedenin uyumu ne kadar önemlidir! Bu ikisini birbirinden ayırıp hoyrat bir gerçekçilik ve bomboş idealizm  yaratmamız ne büyük delilik.” der. Wilde’nin eserinde yakışıklı kahraman Dorian’ın portresini yapan ressam Basil kendi yaptığı portreye aşık olmuştur. Onun tablosundaki güzellikten etkilenen Lord Henry ile birlikte Dorian’ı yönlendirerek onun güzelliğini idealize ederler. Bu durumdan etkilenen genç ve yakışıklı Dorian, insan olarak yaşamın döngüsünden kopmuş, en güzel haliyle yaşamda donmak istemektedir. Bu idealine ulaşmak için ruhunu şeytana satarak portresinin kendi yerine yaşlanmasını ister. Bu isteği gerçekleşir, fakat öncelikle kendi güzellik idealinin yaratıcısı olan ressam Basil’i öldürerek suç işlemeye başlar. Dorian güzel kalırken, Basil’in tablosundaki Dorian giderek yaşlanmaktadır. Dorian, kendi güzelliğine duyduğu zaaftan dolayı, kendi aksini yansıtan tabloda yaşlanmaya dair hayatın gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalır.  Tabloda kendi ruhunda kendine bir düşman yaratır. Bu öykü, ruh ve bedeni ayırıcı hayatın gerçekliğine aykırı güzellik ideallerine inanmanın bir ruhsal sorun olduğunu direk açıklaması bakımından çok anlamlıdır. Wilde’ın Dorian Gray öyküsü kendi dış görünüşüyle aşırı ilgilenmenin, doğanın ve yaşlanmanın getirdiği fiziksel görünüş ve değişiklikleri kabul etmekten uzaklaşmanın ulaşabileceği korkutucu sosyo kültürel sorunlara edebi bir örnektir.

Snapchat şekil algısı bozukluğu da Dorian’ın algı bozukluğuna benzerlikler gösteriyor. Sosyal medyanın kusursuz güzellik sunan filtreleri, kişinin kendine özgü güzellik algısından yabancılaşarak, filtrenin belirlediği güzellik şablonuna uymayan özelliklerini kusur olarak görme ve gerçek görünümleri konusunda özgüven eksikliğine yol açmaktadır. Başka bir değişle filtrelerin yarattığı yapay gerçekliği içselleştirerek kişinin kendi kendisiyle mücadele etmesidir söz konusu olan.

Janella Eshit 2020 yılında “Gerçek ben ve sosyal medya ben: genç kadınlar arasında filtreler, snapchatdismorfisi ve güzellik algıları” başlıklı araştırmasında güzellik filtrelerinin ve sosyal medya beğenilerinin birçok genç kadının güzellik ve vücut imajı algılarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Bu araştırma aynı zamanda kadınların neden bu güzellik filtrelerini kullandığını anlamayı amaçlıyor. Sosyal medya uygulamalarının oldukça etkin hale geldiği toplumsal atmosferde kadınların doğal güzelliği ve kendini sevmeyi teşvik edici kampanyalara ihtiyacı olduğunu öneriyor. Araştırma kapsamında kişilerin sosyal medyada ne kadar çok vakit geçirirse, estetik operasyon yaptırma isteği o kadar artığını ve sosyal medyanın ve toplumun, özellikle genç kadınlara gerçek dışı güzellik algısı dayattığına inandıklarını tespit ediyor. Bu durum kişinin kendini çirkin veya deforme, hatta iğrenç görme riskine kadar ilerleyebilir. Masum, eğlenceli gibi görünen sosyal medya filtre uygulamaları gerçekten önemli ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor. Akıl sağlığı ve sosyal medya kullanımı arasında bağlantı araştırılması gereken önemli bir sosyal problem olarak karşımızda duruyor.

Eshiet, 2020. ‘Real me versussocialmedia me: filters, snapchatdysmorphia, andbeautyperceptionsamongyoungwomen’, California StateUniversity.