NİLGÜN TAZE-ÖZEL HABER

Öğrencilerin doğru davranış sergilemeleri, iyi bir rol model olmaları ve bu şekilde daha bilinçli yetişmelerini sağlamak amacıyla öğrenci ve veli seminerleri düzenleyen okulda bilinçli bir farkındalık yaratmak hedefleniyor.

Bu bağlamda anasınıfı ve birinci sınıf velilerine yönelik uyum süreci konulu seminerler ise şimdiden pozitif etkilerini göstermiş durumda.

Velilere yönelik olarak çocuklara doğru çalışma alışkanlığı kazandırma, öğrenmeyi öğrenme, sağlıklı yaşam ve ayrıca ilkokul çağı çocuklarının gelişim özellikleri konulu seminerler verildiği bilgisini veren Özgiller Dalan İlkokulu Müdürü Mahmut Sevinç, “Bunların dışında çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddetin önlenmesi ve etkili aile iletişimi seminerleri veriliyor. Türkiye bağımlılıkla mücadele projesi kapsamında ise teknoloji, madde, alkol ve tütün bağımlılığı, davranış bozukluğu olan çocuklarda, anne-baba tutumu, çocukta istenmeyen davranışları değiştirme yöntemleri, değerler eğitimi, sorumluluk gelişimi, zor durumlarla başa çıkabilme ve aile direncini artırma konularında veli seminerleri verilecek” dedi.

VELİ VE ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

Seminerlere katılımın geçen yıllara nazaran çok daha iyi olduğunu ancak rehberlik servisinin gereken çalışmaları yapmasına rağmen veli farkındalığının istendikleri seviyede olmadığını söyleyen Sevinç, “Veli farkındalığını artırma, veliyi okula çekerek velilerin kişisel gelişimlerini sağlayabilme, öğrencide isteklilik geliştirmek için doğru bakış açısı yakalama noktasında rehberlik öğretmenliğini Yasemin Topçu ve Muazzez Hande Tilkicioğlu yapıyor. Temel hedefimiz okulun en önemli girdisi olan öğrencilerimizde istekli davranışların sergilenmesi ve onların hayata ve üst öğrenime hazırlanmasıdır. Değerler eğitimi ülkemizde olduğu gibi etkin bir şekilde okulumuzda uygulanan bir projedir. Ekim ayında, Aile ve Toplum- Vatanseverlik, kasım ayında, ‘Ahlak ve Değerler, Millet Sevgisi’ aralık ayında, ‘İnsanın sorumluluğu’ hakkında bilgiler verildi. Bu tür değerlerin öğretilmesi öğrencilerimiz üzerinde toplumsal değerlerin bilincinde olma, ortak bir kültür oluşturma, bu konularda farkındalık yaratma, doğruyu öğrenme ve hayatlarında yaşam zenginliği sağlama noktasında çok olumlu geri dönüşümleri oldu” açıklamasını yaptı.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Okullarında Sağlıklı Yaşam ve Değerler Eğitimi ile ilgili projelerini sürdürmekte olduklarını söyleyen Sevinç şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız tarafından desteklenen Z kütüphane yapım çalışmaları devam ediyor ve açılışı 2. dönemin başında yapılacak. Okulumuzda çevre düzenlemesi ile ilgili olarak da ağaçlandırma etkinliği yapılması planlanmaktadır. Okul genelinde sınıfların ortak çalışmalarıyla kendi belirledikleri alanların güzelleştirilmesi için çeşitli etkinlikler hedefliyoruz. Yine okulumuzda nisan ve mayıs aylarında velilerle birlikte toplu olarak okul bahçesinde okuma alışkanlığı kazandırma üzerine etkinlik düzenlenecek.”

ÇOCUKLAR ÇOK YÖNLÜ EĞİTİLİYOR

Velilerin genel olarak çocuklarıyla ilgili olmalarına rağmen çocuk yetiştirmede özellikle aşırı koruyucu ve kollayıcı ebeveyn olmaktan ziyade, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Sevinç, kendi kararlarını kendisi verebilen ve aldığı kararları uygulayabilen insanların hayatta her zaman daha başarılı olabileceklerini söyledi. Sevinç, çocukların çatışmaları çözme becerilerini geliştirme noktasında ebeveyn müdahalesi olmadan kendi başına hareket edebilerek kendi çözüm yollarını kullanabileceğini belirterek, “Kısaca kendi ayakları üzerinde durabilen, otokontrolü ve kendine güveni gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemini biliyoruz. Öğrencilerimize, eğitim süreci içerisinde bu bilgilerin kademeli olarak nasıl kazandırılacağı, ailenin bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiği ve özellikle de aile içinde tutarlı, kararlı ve istikrarlı davranışın önemi vurgulanmaktayız. Okulumuzda satranç, akıl oyunları, yaratıcı drama, basketbol, halk oyunları, koro çalışması gibi sosyal etkinliklerle ilgili öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar açılmakta ve bu kurslarla öğrencilerin sosyalleşmesinde ve kendi yeteneklerinin farkındalığında olmaları sağlanmaktadır. Açılan kurslarla öğrenciler zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmekte ve beraber çalışma becerisi kazanmaktadır. Ayrıca verilen kurslarda öğrencilerin iletişim yaratıcılık, problem çözme, merak uyandırma araştırma yapma ve dolayısıyla proje geliştirme kavratılmaktadır” şeklinde konuştu.

SEVEREK ÖĞRENME

Öğretmenlerin gelişimleri ile ilgili olarak bakanlığın düzenlemiş olduğu yerel ve bakanlık düzeyindeki hizmet içi eğitim seminerlerine katılımlarında rehberlik edildiğini ifade eden Sevinç, hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağladıklarını söyledi. Sevinç, “Okulumuzda Erasmus + programı ile ilgili olarak, ‘My school is my life’ başlığı altında ‘Okul Eğitimi Personel Hareketliliği’ çalışmaları yapılmaktadır. Bu projedeki amacımız oklumuzun her kademesindeki öğrencilerin okula karşı olan olumsuz duygularını azaltmaya yöneliktir. Okuldaki iklime karşı olumsuz tutum içerisinde olan öğrenciler, şiddete yönelik olumsuz davranışlar geliştirme ve zamanla eğitim öğretim etkinliklerine isteksizlik duyabilmektedirler. Bunu önlemek için sınıf içerisinde ders işlenirken yapılan faaliyetler sırasında hem eğlenen, hem de öğrenen öğrencinin öğrenme, araştırma ve derse katılma isteği artar. Böylece öğrenci okuluna severek isteyerek ve hevesle gelir” açıklamasını yaptı.

YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRMEK

Sınıf ortamını eğlenceli ve ilgi çekici hale getiren en önemli etmenlerden birinin iyi rehberlik yapan öğretmenler olduğunu söyleyen Sevinç, “Projedeki katılımcı öğretmenlerimizin yurt dışındaki kurslarda edinecekleri kazanımları sınıf içerisinde uygulayarak öğrencilerimizin okula karşı olumsuz duygu ve davranışlarını azaltacağını hedeflemekteyiz. Ders işlenişinde sanatsal etkinliklere, drama çalışmalarına, fiziksel aktivitelere yer vermenin öğrenci başarısını önemli düzeyde etkilediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sebeple Özgiller Dalan İlkokulunda Halk Oyunları, Drama çalışmaları, Resim çalışmaları ve koro çalışmaları gibi sosyal etkinlerle öğrencilerin yaşantılarını zenginleştirip, bakış açılarını geliştiriyoruz. Çocuklarımıza yeni deneyimler kazandırarak, onların ufuklarını açacak bilgi ve beceriler edinmesini sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

SANATSAL BECERİLER

Sevinç Erasmus Projesi kapsamında toplamda 4 farklı ülkeye gidilmesi ve 48 Okulda Personel hareketliliği yapılmasının planlanmakta olduğunu belirterek şunları söyledi: “Projemizin ana hedeflerinden biri olan öğrencilere okulu sevdirmeyi anaokulundan başlatacağız. Bu sebeple anaokulu öğretmenlerimizde bu projeye dahil edilmiştir. Rehber öğretmenlerimiz okul aile ve öğrenci işbirliğini sağlayacak olduğundan bu projede yer almaktadırlar. İngilizce öğretmenleri derslerinde sanatsal faaliyetlerle dersleri bütünleştirmeleri ve yurt dışında iletişimi sağlamak adına projemizde yer almaktadır. Son olarak ta sınıf öğretmenlerimizde projenin amaçlarını tüm şube sınıflarında uygulamak için projemizde yer almaları planlanmıştır. Öğrencilerin sanatsal becerilerini ilerletmeyi amaçlayan “Temel çizme ve boyama teknikleri.” Öğrencileri geliştirmeye yönelik “Eken okul terkinin azaltılması için eğitim şartlarına hazırlık yapmak.”

ÖĞRETME ETKİNLİĞİ

Sanatsal aktivitelerle öğretme etkinliklerini gerçekleştirerek öğrencilerin derse karşı ilgi ve isteklerini artırmanın önemine değinen Sevinç, “Sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı öğrenciler için sanat ve kültürün sosyal uyumun sağlanmasında çok etkili olan okullarda yaygınlaştırılmasıdır. Böylece öğrenci evden çok akranları ile bir arada kaliteli zaman geçirdiği okuluna isteyerek gelecek ve okulu öğrenciler için vazgeçilmez bir yaşam alanı haline getirmeyi planlamaktayız. Okulumuzda ana sınıfında 87 ilkokul bölümünde 776 öğrenci ve 49 eğitmenimiz bulunmaktadır. Okulumuz teknolojik olarak çok iyi durumda akılla tahtalarla eğitim öğretim gerçekleşmekte, yapılandırmacı sistem etkin bir şekilde devam etmekte, sınıflarda aktif öğrenme sistemi, işbirlikçi öğrenme faaliyetleri okul içerisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

ÜRETKEN BİREYLER

Öğrenci sayısının eğitim ortamı için ideal konumda olduğu bilgisini veren Sevinç, “Okul bahçesi çocukların gelişimsel özelliklerine paralel olarak onların rahat bir şekilde hareket etmelerine ve oyun oynamalarına imkan verecek nitelikte olup, öğretmen kalitemizde istenen düzeydedir. Öğretmenlerimiz yapılandırmacı sistemle bağlantılı olarak rehber konumunda olup öğrencilere etkin kılavuzluk yapabilmektedir. Veliler, öğretmenler, rehberlik servisi ve okul yönetimi tarafından planlanmış eğitici etkinliklerle yönlendirilmektedir. Buradaki asıl amaç okul sisteminin en önemli parçası olan öğrencilere rehberlik etmek, onların iyi eğitilmelerini, topluma, milletine ve ülkelerine karşı sorumluluk sahibi bir birey olmalarını sağlayabilmektir” şeklinde konuştu.

REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik servisi olarak çocuklara yönelik bilgilendirici sunumlar, eğitsel rehberlik faaliyetleri, sağlıklı yaşam, madde, tütün, internet bağımlılığı ve hayır diyebilmenin önemi çocuk hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Sevinç, “Ayrıca insan hakları evrensel beyannamesi, verimli ders çalışma yöntemleri, akran arabuluculuğu ve empati anlayışla problem çözme becerileri kazandırıyoruz. Akran zorbalığı, öfke kontrolü, sağlıklı iletişim, zaman yönetimi konularında eğitsel rehberlik çalışmaları da eğitim verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Öğrenme stilleri, kendini tanıma ve kabul etme konularında grup rehberliği çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

ÖZGEÇMİŞ

Özgiller Dalan İlkokulu Müdürü Mahmut Sevinç ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’te yapmış olup, yüksek öğrenimini Harran Üniversitesinde tamamlamış ve halen öğrenimine Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği Anabilimdalında devam etmektedir. 17 yıllık meslek deneyimine sahip olan Sevinç, 11 yıldır da okul yöneticiliği yapmaktadır.