Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide, 5/90) Ayette geçen “hamr” kelimesi başta alkollü içkiler olmak üzere kişinin aklını örten yani akli ve ruhi dengesini bozan her türlü katı ve sıvı yiyecek ve içecekleri kapsamaktadır. Hz. Peygamberimiz de kişiye sarhoşluk veren her şeyin haram olduğunu bildirmiştir. Buna göre esrar, afyon, eroin… tarzı uyuşturucular insan aklına ve bedenine içki gibi zarar verdiğinden ve uyuşturucu özelliği olduğundan bunları kullanmak içki içmek gibi haramdır.

Adağın geçerli olması için, adakta bulunan kişide aranan şartlar nelerdir?

 Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ermiş bir kimse olması gerekir. Çünkü adakta bulunma, sonucu itibariyle ibadet grubunda yer aldığından, tam eda ehliyeti gerekir. Dinî bir hükümle yükümlü olmadıkları için çocuğun ve delinin adakları muteber değildir.

Hayatta olan kimseye hatim indirmek caiz mi?

 İnsan imanlı olmak kaydı ile hayattayken yapmış olduğu bütün ibadetlerden sevap alır. Kur’an-ı Kerim okumakta bir ibadet olduğuna göre kişi Kur’an okuyarak bir hatim indirebilir. İndirdiği hatmin sevabını başkasına da bağışlayabilir kendisine de bıraka bilir. Dolayısıyla kişi hatim indirdiği zaman onun sevabına nail olur amel defterine de yazılır.

Önceki Toplumlarda da Namaz İbadeti Var Mıydı?

 Namaz ibadeti, geçmiş peygamberlerde ve ümmetlerde de olan bir ibadettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu hususta mealen şöyle buyrulmaktadır: “Bir zamanlar biz İsrâiloğulları’ndan, “Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin” diyerek söz almıştık. Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz.” (Bakara, 2/83.) “Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele.” (Yunus, 10/87.) Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi namaz ibadeti geçmiş toplumlara da farz olan bir ibadettir.

Günün Ayeti

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah’ın yanındadır.

Teğabun, 64/15.

Günün Hadisi

“Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman, (sabredip) ecrini Allah’tan bekleyen mü’min kulumun benim indimdeki mükafatı cennettir.”

Buhârî, “Rikak”, 6.

Günün Sözü

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin

Hz. Ömer

Günün Duası

Allah’ım işlediğimiz günahlardan temizlenmek için bize tövbe etme imkanı ver.

Bunları biliyor muyuz?

Usûl-i Fıkıh Nedir?

Müçtehidin dinî amelî hükümleri tafsîlî delillerden çıkarabilmesine yarayan kuralların tümünü ifade eder. Türkçe’de buna fıkıh usulü, İslâm hukuk metodolojisi de denilmektedir.

Günün Nüktesi

İnsanları helak eden iki şey…

Şakik-i Belhi’ye:

“İnsanları hangi şey helak eder?” diye soruldu

Belhi şöyle cevap vermiş:

“İnsanları iki şey helak eder:

“Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de, sonra yaparım diye tövbeyi geciktirmeleri...”