Probiyotikler, vücudunuzda doğal olarak yaşayan canlı faydalı bakteri ve/veya mayaların oluşturduğu doğal bir yapılanmadır. Bakteriler sağlık adına genellikle olumsuz bir kavram olarak, bireyi hasta eden bir faktör olarak algılansa da, organizmada bulunan bakterileri ‘’iyi bakteri’’ ve ‘’kötü bakteri’’  olarak sınıflandırabilmek mümkündür. İyi bakteriler sağlıklı yaşam için gerekli olan mikroorganizmalar olarak bilinir ve kötü bakteriler de, bireyi hastalandırabilecek faktörler olarak tanımlanabilir. Probiyotikler, organizmanın sağlıklı kalmasına, daha düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olan iyi bakterilerden oluşur. Bu iyi bakterilerin, metabolik sistemin çalışmasına katkı vermekle birlikte,patojen (hastalık yapıcı) kötü bakterilerle savaşmak için immun (bağışıklık) sistemini desteklemesi de dahil olmak üzere birçok açıdan yaşam sağlığı açısından oldukça önemli görevler üstlendiği bilinmektedir.

Organizma için tehlikeli olabilecek birçok mikroorganizmaya karşı immun (bağışıklık) sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilmesiyle sağlıklı yaşam adına önemli fizyolojik görevler üstlenmiş olan probiyotikler, doğal ve dengeli bir beslenme düzeni içinde tüketilen fermente ürünlerle birlikte yeterli miktarda alınabilmektedir. Özellikle, yoğurt, ayran, peynir, kefir, turşu, tarhana çorbası, ekşi maya ve boza en sık tüketilen probiyotik kaynakları olarak sayılabilir. Tüm bu gıdalara ek olarak, meyve, sebze, kepekli tahıl, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumların yoğun olarak tüketiminin, vücutta bulunan probiyotik oranının arttırabileceği de gösterilmiştir. Günlük, doğal beslenme düzeninde yeterli miktarlarda probiyotik gıda tüketemeyen bireyler için, doğal beslenme ürünlerine ek olarak, beslenme destek ürünlerinin kullanımıyla yeterli düzeyde probiyotik tüketiminin sağlanabilmesi de mümkün olabilmektedir.

Probiyotiklerin yaşam sağlığına sağladığı katkılar konusunda yapılan bilimsel araştırmalardan sağlanan bilgiler ışığında, probiyotiklerin vücut üzerinde sayısız faydaları olduğu için genel sağlık açısından vazgeçilmez olduğunun altı çizilmelidir. Probiyotikler ve sağlıklı yaşam ilişkisi üzerinde yürütülen klinik çalışmaların da gösterdiği gibi, probiyotikler, ÜSYE (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu), Gastrintestinal ( Mide ve Bağırsak) sistemini ilgilendiren rahatsızlık ve hastalıklara karşı koruma sağlamakla birlikte, kas ve iskelet sisteminde ortaya çıkabilecek olan sorunların tedavisi açısından da olumlu etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, yaşam sağlığı için, günlük beslenme alışkanlığı içinde probiyotik tüketimi daha fazla teşvik edilerek, probiyotiklerin vücuda sağladığı fizyolojik katkıları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi doğal, dengeli beslenmeve sağlıklı yaşam adına büyük önem taşımaktadır.

Probiyotiklerden zengin beslenme tarzının, hastalıklara karşı koruyucu bir sistem olan immun (bağışıklık) sistemi üzerindeki olumlu katkılarını konu alan çok merkezli klinik çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda, probiyotiklerin sporcuların genel sağlığı üzerindeki olası faydaları nedeniyle, özellikle spor dünyasında probiyotik tüketiminin son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiğini vurgulanmaktadır. Probiyotiklerin sporcularda bağışıklık sistemlerini koruyup geliştirerek, performanslarını artırabileceklerinin gösterilmesiyle ve sporcuların, probiyotik gıdaları sıkça tüketmesiyle, spor hayatlarında karşılaşmaları olası sağlık sorunlarından korunabilecekleri öngörülmektedir. Yapılan araştırmalar, probiyotiklerin sporcuların, yoğun antrenman ve maç programları süresince sıklıkla maruz kaldığı özellikle üst solunum yolu veya mide-bağırsak enfeksiyonu gibi hastalıklarda bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalığın tedavini hızını arttırdığını ve immun (bağışıklık) sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığı bilinen hastalık ve rahatsızlıklara karşı koruma sağladığını ve ayrıcaolası bir hastalığın metabolizmayı olumsuz etkileyebileceği gün sayısını da azalttığını göstermektedir.

Sonuç olarak, özellikle sonbahar ve kış aylarında yaşanması olası yaygın hastalık ve rahatsızlıklara karşı koruyucu önlem alabilmek adınagünlük beslenme düzeninde probiyotik ürünlerin tüketimine daha fazla ağırlık vermek uygun olacaktır. Bu sayede bireyler, bağışıklık sistemlerini güçlendirerek, patojen (hastalık yapıcı) faktörlere karşı bireysel dirençlerini yükseltebilmeleri mümkün olacaktır.