Son yıllarda, tüm dünyada fiziksel aktivitenin sağlık için önem ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, fiziksel açıdan aktif bir yaşam tarzı ve düzenli egzersiz alışkanlığı geniş halk kitleleri tarafından benimsenmeye başlamıştır. Düzenli egzersiz alışkanlığının yaşam sağlığına sağladığı katkılar konusunda yapılan bilimsel araştırmalardan edinilen bilgiler ışığında, günlük fiziksel aktivite alışkanlığının vücut üzerinde sayısız faydaları olduğu saptanmış olduğu için genel sağlık açısından hayat boyu spor alışkanlığının kazanılmasının gerçekten çok önemli olduğunun altı çizilmektedir. 

Yaşam boyunca sağlıklı ve formda (zinde) kalabilmek tüm insanların hayalidir. Bu hedef doğrultusunda sağlığı korumak ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için birçok faktörden bahsedilebilir. Tüm bu faktörler arasında yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı sağlıklı bir yaşam için ilk bakışta en önemli faktörler olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Yeterli, dengeli ve doğal beslenmenin yanı sıra egzersiz de sağlıklı yaşam için kritik önem taşımaktadır. Yapılan birçok bilimsel araştırmada, günlük fiziksel aktivite ve egzersize katılım gösteren bireylerde özellikle kardiyovasküler (kalp ve damar) sistem hastalıkları başta olmak üzere obezite, hipertansiyon (yüksek tansiyon), Tip 2 diyabet (şeker hastalığı), depresyon, bazı kanser türler ve osteoporoz gibi çok sayıda kronik hastalıkların görülme sıklığında belirgin düşüşlerin gözlenebilmiştir. Bu gözlem ve saptamalar değerlendirildiğinde, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının yaşam boyu sağlığın korunmasına ve sağlıklı yaşlanma sürecine kakı verici özelliği oldukça dikkat çekicidir. 

Fiziksel aktivite, enerji harcamasını bazal seviyenin üzerine çıkaran iskelet kaslarının kasılmasıyla üretilen, bedensel hareketleri olarak ifade edilir. En genel anlamıyla, egzersiz; sağlığı veya zindeliği iyileştirmek için planlanan, yapılandırılan, tekrarlanan ve gerçekleştirilen bir fiziksel aktivite biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle, koruyucu hekimlik açısından, fiziksel aktivite, genel olarak sağlığı geliştiren ve hayat boyu sürdürülmesi gereken düzenli egzersiz uygulamaları olarak önerilmektedir.

Fiziksel aktivite alışkanlığının, birçok kronik hastalığın görülme sıklığını azaltmasının yanı sıra düzenli egzersiz alışkanlığının, immun (bağışıklık) sistemi üzerinde de olumlu etkilerinin olması da sağlıklı bir yaşam için son derece önemli bir faktör olarak kabul edilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olan bireylerde görülebilecek olan hastalıklarda, düzenli egzersiz alışkanlığıyla güçlenmiş olan, immun (bağışıklık) sisteminin, bu bireylerde tedavini hızını arttırdığı düşünülmektedir. Ve hayat boyu spor alışkanlığının, ileri yaşlarda daha da belirginleşen immun (bağışıklık) sisteminin zayıflamasıyla görülebilecek olan hastalılara karşı koruma sağladığını ve ayrıca olası bir hastalığın metabolizmayı olumsuz etkileyebileceği gün sayısını da belirgin düzeyde azaltabileceğini göstermektedir.

Fiziksel aktivite açısından zengin bir yaşam tarzının, bireyin genel fizyolojik ve psikolojik sağlığı üzerindeki olumlu katkılarını konu alan çok merkezli klinik çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda, düzenli egzersizin önerilen yoğunluk ve sürelerde uygulandığında her yaş grubu için olumlu fizyolojik ve metabolik etkiler sağlayabileceği vurgulanmaktadır. Birçok bilimsel yayında, fiziksel aktivite ile genel psikolojik sağlık arasında bir ilişki olduğu gösterilmekte ve gençler, yetişkinler ve yaşlılar arasında daha yüksek fiziksel aktiviteye katılım sıklığı, cinsiyetten bağımsız olarak daha düşük stres ve daha yüksek mutluluk ve özgüven duygusu ile ilişkilendirilmektedir. Böylelikle, her yaşta bireylerin yaşam sürecinde karşı karşıya kalabilecekleri stres temelli olumsuz psikolojik sorunların çözülmesi için toplumsal stratejiler tasarlanırken, geniş halk kitlelerinin fiziksel aktiviteye düzenli katılımının teşvik edilebilmesi göz önünde bulundurulması gereken etkin bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, genel fizyolojik ve psikolojik sağlığı korumak ve geliştirmek için fiziksel olarak aktif olarak, düzenli egzersiz alışkanlığının bir yaşam biçimi olarak sürdürülebilmesi, büyük önem taşımaktadır. Böylelikle, yaşam boyu sağlıklı olabilmek ve olası kronik hastalılara karşı koruyucu, doğal bir önlem alınabilmesi de mümkün olabilecektir.