Son yıllarda, sağlıklı yaşam için egzersiz alışkanlığının, fiziksel ve metabolik sağlık üzeindeki önemini bir çok bilimsel araştırmaya konu olmaktadır. Ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, düzenli egzersiz alışkanlığının sağlıklı yaşam üzerindeki önemi her geçen gün daha net anlaşılmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam, sadece bireyin kendisi için değil, ama aynı zamanda toplum sağlığı adına da önemli etkisi olan bir kavramdır. Bu nedenle, sağlığın fiziksel ve psikolojik alanlarını araştırmak ve bu alanda dünya çapında var olan sağlık problemlerini önlemek (veya etkilerini azaltmak) için uygun stratejiler bulmak için yapılan araştırmalar, bu konudaki bilimsel çalışmaların merkezinde yer almaktadır.

Egzersiz, fiziksel sağlık açısından, obezite ve aşırı kilo, sağlıkla ilgili metabolik sorunların çözümü aşamasında önemli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Egzersiz aynı zamanda psikolojik sağlık açısından da, kronik stres, kaygı, psikolojik iyi oluş ve benlik algıları (benlik saygısı, benlik kavramı, beden imajı vb.) gibi değişkenlerin kişinin sağlık durumunun belirlenmesinde önemli roller üstlenmektedir.. Fiziksel aktivitenin, fizyolojik ve psikolojik açıdan üzerindeki etkisi iyi bilindiği ve kapsamlı bir şekilde gösterildiği için bu alanlarda yaşanabilecek sorunlarda başvurulacak en önemli tedavi yönetmelerinden biri olarak kabul edilir.

Düzenli egzersiz alışkanlığının, daha sağlıklı bir vücut kompozisyonu, fiziksel yapılanma, metabolik parametrelerin geliştirilmesi açısından sağladığı önemli katkıları bilimsel araştırmalarla da gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin metabolik katkıları üzerindeki olumlu etkilerini konu alan klinik çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalar; düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının bireyin ruh halini, duygusal zekâsını ve genel bilişsel performansını geliştirdiği gibi aynı zamanda psikolojik sorunları hafifletmeye dönük olumlu etkilerin varlığını göstermektedir.

Sağlıklı yaşam kavramı hem fiziksel hem de psikolojik sağlık ile birlikte değerlendirilmektedir. Yaşamdan keyif almak, mutluluk ve yaşam kalitesi ancak fiziksel ve psikolojik sağlığın birleşimi ile mümkün olacaktır. Üzüntü, kaygı, stres ve benzeri psikolojik olumsuzluklar gibi insan hayatında zaman zaman yaşanabilen bazı olağandışı ve beklenmedik olaylar, bireyi günlük yaşam alışkanlıklarında ilgisizlik, isteksizlik, üzüntü, mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk ve suçluluk gibi duygularla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bireyin sosyal hayattan uzaklaştığı bu tür duygu durum bozukluklarında; iş performansında azalma, günlük yaşam aktivitelerinden uzaklaşma ve sosyal ilişkilerinin bozulduğu görülmektedir. Ve ilerleyen süreçlerde, bu ip duygu durum bozuklukları, bireyin psikolojik ve bilişsel performansı üzerindeki olumsuz etkilerden dolayı bireyin yaşam kalitesi bozulabilmektedir. Düzenli fiziksel aktivitenin, psikolojik hastalıkları sadece önlemekle sınırlı kalmadığı ama aynı zamanda bu tür duygu durum bozukluklarını tedavi etmede de çok yönlü katkısı olduğu bilinmektedir.

bir toplum için bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığının büyük önem taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak, düzenli egzersiz alışkanlığını hayatın geneline yansıtmak son derece olumlu bir adım olacaktır.