Son yıllarda artan çocuk obezitesi problem nedeniyle, çocukların sağlıklı fiziksel ve sosyal gelişimi üzerindeki etkileri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu çalışmaların ışığında varılan sonuçlar, egzersizin, çocukların gelişimi için gerekli olduğu ve aynı zamanda, fiziksel olarak aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzının, çocukların fizyolojik ve psikolojik olarak sağlıklı gelişimi için vazgeçilmez bir kavram olduğunu göstermektedir.

Fiziksel olarak aktif olan çocukların, tüm sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemek için daha büyük bir şansa sahip olacağı bilindiği için, özellikle okul dönmelerindeki beden eğitimi dersinin ve spor okulları bünyesindeki hareket eğitimi kurslarının okul çağındaki çocukların fiziksel aktivitelere zaman ayırabilmeleri için, onlara eşsiz bir fırsat sunacağı açıktır. Spor okulları ve hareket eğitimi merkezlerinin, sağlıklı davranışları teşvik etme potansiyeline sahip mevcut eğitmen kadrosu ve spor için elverişli ortamlarıyla, çocukların sağlıklı fiziksel gelişimini teşvik ederek, düzenli egzersiz alışkanlığını kazandırabilecekleri göz ardı etmemelidir.

Çocukların fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmenin en önemli yolu, çocuğun aile üyeleriyle birlikte fiziksel olarak aktif olmasını sağlayan fırsatların yaratılabilmesidir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, fiziksel olarak aktif ebeveynlerin çocuklarının, fiziksel olarak aktif olmayan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla, fiziksel aktivite alışkanlığını kazanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dünyada son yıllarda artmakta olan çocuk obezitesinin önlenmesinde, fiziksel aktivitenin önemini konu alan bilimsel çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olan çocukların sağlıklı bir gelişime sahip olmasının yanı sıra, ileride yaşayabilecekleri bazı metabolik sorunların önlenebilmesi adına da egzersizin son derece önemli bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, çocukların okullarda, spor kulüplerinde ve belediyelerin açtığı hareket eğitimi kurslarındaki fiziksel aktivitelere ve çeşitli egzersiz aktivitelerine katılımlarının onların fizyolojik ve psikolojik sağlığı adına çok önemli bir rol oynadığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Çocuk obezitesinin önlenmesinde sağlıklı ve dengeli beslenme yöntemleri kadar, çocuğun zamanının çoğunu geçirdiği ortam da önemli bir faktördür. Spor yapmaya elverişli ortamların, çocukların aktif yaşam tarzlarını benimsemelerinde önemli bir rolü olduğunu bilinmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, parklar, oyun alanları ve fiziksel aktiviteye izin veren diğer açık alanlarda zaman geçiren çocukların fazla kilolu olma ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, okul çağındaki çocukları kazandıkları fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlığının, obezite sorunundan uzak olarak büyümeleri için en etkili yöntem olduğunu göstermektedir.

Çocuk eğitiminde, ailenin etkisi çok belirleyici olduğu için, çocukları fiziksel aktivitelere motive etmek için anne ve babanın da egzersiz çalışmalarına çocukla birlikte katılım göstermesi son derece önemlidir. Böylelikle, fiziksel aktivite alışkanlığı tüm aile için sağlıklı bir yaşam modeli olarak ön plana çıkabilecektir.