Sağlıklı bir yaşam için doğal ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanmak tüm insanlar için her zaman büyük ilgi çekici bir konu olmuştur. Bu nedenle birçok beslenme yöntemi geliştirilmiş ve bu farklı beslenme yöntemleriyle daha sağlıklı bir yaşamın sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yine son yıllarda, kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam koşullarını iyileştirebilmek için sağlıklı, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını bir arada kapsayan bir yaşam tarzı geliştirmek amaçlanmaktadır. Böylelikle, sağlıklı beslenme alışkanlığıyla birlikte düzenli fiziksel aktivitenin de bir yaşam tarzı olarak benimsenmesiyle, kronik sağlık sorunlarından uzak kalabilmek ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek mümkün olacağı öngörülmektedir.

Doğal ve dengeli beslenme alışkanlığıyla, tüm vücudun verimli ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli olan tüm besin maddelerinin sağlanması olasıdır. Dengeli beslenme alışkanlığının varlığında, vücudun hastalık yapan her türlü etkene, enfeksiyona, kronik yorgunluğa ve meatbolik performans kayıplarına karşı daha dirençli olacağı bilinmektedir. Doğal ve dengeli beslenme alışkanlığı her yaşta gerekli olsa da özellikle çocukluk çağında çok daha önem taşımaktadır. Doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlığından yoksun büyüyen çocuklar, büyüme ve gelişim problemleri, eğitim hayatlarında başarısızlıklar ve sık enfeksiyonlarla (hastalıklarla) karşı karşıya kalmaktadırlar. Ve böyle bir beslenme alışkanlığıyla büyüyen çocukların, yetişkinlik dönmelerinde de sağlıksız beslenme alışkanlıkları devam etmektedirler.

Sağlıklı beslenme alışkanlığıyla sadece metabolik değil ama aynı zamanda psikolojik sağlık açısından da da bir önemli bir ilişkinin varlığı dikkat çekicidir. Sağlıklı beslenme ve psikolojik sağlık arasındaki ilişkiyi konu alan bilimsel çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda; doğal ve dengeli beslenme alışkanlığının sağlayacağı yeterli vitamin ve mineral seviyelerinin bilişsel (zihinsel) ve psikolojik (ruhsal) sağlık açısından olumlu etkiler taşıyabileceği vurgulanmaktadır.

Yaşam içinde karşılaşılan güçlükler, stres ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle, bireyin psikolojik ve bilişsel performansının olumsuz etkilenmesi doğaldır. Ancak, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivitenin sadece psikolojik sorunların önlenmesinde değil ama aynı zamanda bu sorunların tedavi edilmesinde çok iyi sonuçlar verdiği gözlenmektedir. Böylece, bireyin psikolojik ve sosyal yapısı gelişirken, bu durumla başa çıkma konusunda da olumlu gelişmeler sağlanabilecektir. Sonuç olarak, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığıyla, bireyin psikolojik ve fizyolojik sağlığı korunmuş olacaktır.

Sonuç olarak, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve düzenli fiziksel aktivitenin, kardiyovasküler (kalp ve damar sistemi) hastalığı, obezite, hipertansiyon, diyabet (şeker hastalığı), depresyon, osteoporoz (kemik erimesi) gibi kronik hastalıkların görülme sıklığının diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltması nedeniyle, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz sağlıklı yaşam için son derece önemli kavramlar olarak değerlendirilmelidir.