Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İzmir 20. İş Mahkemesi İlanı

İlan Giriş Tarihi: 11.06.2024 00:00
İ L A N
İZMİR 20. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/59
KARAR NO : 2023/257
Davacı Özkan KOZAK tarafından davalılar 1-MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi 2-Levent YALÇIN aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda,
Davanın kısmen kabulüne,
Net 5.744,47-TL asgari geçim indirimi,Brüt 100,00-TL ihbar tazminatı,Brüt 3.459,68-TL yıllık izin ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle,
Brüt 9.276,72-TL kıdem tazminatı alacağının akdin fesih tarihi olan 15/08/2020 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle,
Brüt 32.280,97-TL ücret, brüt 21.513,40 fazla çalışma ücreti, brüt 738,20 genel tatil ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faiziyle,
4.994,38-TL karar ve ilam harcının, 720,00 TL arabuluculuk ücretinin, 11.698,15 TL vekalet ücretinin,1.035,50 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş iş bu kararın davalı Levent YALÇIN'a İLALEN tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak adı geçenin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf hakkı bulunduğuna karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 04/06/2024

#ilangovtr
Basın No ILN02045685
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.