Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Büyükbaş hayvancılık için yem ve küspe alınacak

İlan Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:00
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İHTİYAÇLARI İÇİN YEM VE KÜSPE

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İHTİYAÇLARI İÇİN YEM VE KÜSPE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/629120

1-İdarenin
a) Adı : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi : Bagarasi Köyü Imamtepe Küme Evleri Sögütçük Mevkii 35680 FOÇA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2328271002 - 2328271001
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İHTİYAÇLARI İÇİN YEM VE KÜSPE
b) Niteliği, türü ve miktarı : MISIR FLAKE YEMİ - 330.000 KG MISIR DDGS KÜSPESİ - 130.000 KG AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ - 130.000 KG SOYA FASÜLYESİ KÜSPESİ - 130.000 KG ARPA FLAKE YEMİ - 100.000 KG BESİ GELİŞTİRME YEMİ - 64.000 KG BESİ BİTİRME YEMİ - 77.000 KG BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ - 84.000 KG DÜVE YEMİ - 110.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞ KOLU
ç) Süresi/teslim tarihi : PEYDERPEY OLARAK ALIMI YAPILACAK OLAN ÜRÜNLER; SİPARİŞ VERİLDİKTEN SONRA EN GEÇ 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMATLAR HAFTA İÇİ MESAİ GÜN VE SAATLERİNDE YAPILACAK OLUP HAFTA SONU YA DA RESMİ TATİLE DENK GELEN SEVKİYATLAR BU GÜNLERİ İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜ TAMAMLANACAKTIR. SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP; MAL ALIMINA BAŞLANACAK OLUP 2024 MALİ YILI İÇERİSİNDE MAL ALIMI TAMAMLANACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI İZLEYEN GÜN MAL ALIMINA BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr
Basın No ILN02031643
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.