Ticaret Bakanlığı tarafından protez diş bağlantı parçaları ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, gümrük kıymeti kilogram başına (brüt ağırlık) 1000 doların altında olan protez diş bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ürün yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntı durumunda müracaatlar fiziksel olarak da gerçekleştirilebilecek.

Başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından istenebilecek. Eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge aranabilecek.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.

Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespiti halinde bunlar giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmeyecek.

Yemek kartı hizmetleri sektöründen deprem bölgesindeki üye iş yerlerine destek Yemek kartı hizmetleri sektöründen deprem bölgesindeki üye iş yerlerine destek

Gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. AA