Yakın zamanda gerçekleşen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir ile ilgili açıklama yapan Kültürpark Platformu, “Yaptıklarınız Kültürpark’a zulümdür” sözleriyle Büyükşehir’i eleştirdi

ÇAĞLA GENİŞ

Kültürpark Platformu, 2-9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenen 91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve Terra Madre Anadolu İzmir ile ilgili açıklama yaptı. Kültürpark içerisindeki Ahşap Sahne önünde bir araya gelen platform üyeleri adına basın metnini İlyas Yaman okudu. Çim konserleri ve diğer etkinliklerde oluşan kalabalığın parkın taşıma kapasitesinin çok üstüne çıktığını belirten Yaman, yakın zamanda gerçekleşen İEF için “Kültürpark için tam bir katliam oldu” yorumunu yaptı. Ahşap Sahne’nin çevresindeki yeşil doku üzerine kum dökülerek yer altı ve yer üstü canlılarına zarar verildiğini kaydeden Yaman, belediyenin bazı birimlerinin Kültürpark’a taşınmasını da eleştirdi.

TAM BİR KATLİAM OLDU

Etkinliklerin yaşlı ve yorgun bir yapıya sahip olan Kültürpark üzerindeki olumsuz etkilere vurgu yapan Yaman, “Kültürpark kentimizin tam ortasında bir vaha, bir yaşam pınarı, bir dinlence yeri, bir nefes alma alanı. Kültürpark tam 86 yıl önce kente armağan edilmiş bir alan. Bu alan hem tarihsel, hem doğal sit alanı olarak tescil edilmiş, modern miras alanı. Hepimizin koruması, kollaması, gelecek kuşaklara geliştirilerek devredilmesi gereken bir miras alanı. 1990’da İZFAŞ’ın kurulması, bu şirkete, sermaye örgütlerinin ortak olması ve Kültüpark’ın yönetimini üstlenmesi ile başladı olumsuzluklar. Bu süreçten sonra, Kültürpark bir müşterek alan, bir kamusal alan olmaktan çıkıp, ‘gelir kaynağı’, ‘m2’si dolarla satılan fuar alanı’ oldu. Behçet Uz’un deyimi ile ‘gösteriş alanı’ haline dönüştürüldü. Sermaye son 20 yılda Kültürpark’ı bir rant alanı olarak gördü. Yerel yöneticiler ise Kültürpark’ı popülerliklerini artıracakları bir fuar, panayır, pazar, yarışma gibi etkinlik alanı olarak değerlendirildi. Bu etkinliklerin pek çoğu Kültürpark’ın misyonu ile örtüşmediği, ona yakışmadığı gibi doğal ve tarihi yapısına da zarar verdi. Çim konserleri ve bazı diğer etkinliklerde oluşan kalabalıklar, parkın taşıma kapasitesinin çok üstüne çıktı. Geçen hafta sona eren ‘Enternasyonal Panayır’, Kültürpark için tam bir katliam oldu” dedi.

DOĞAL SİT ÖZELLİĞİ YOK SAYILDI

Terra Madre stantları için Ahşap Sahne’nin çevresindeki yeşil doku üzerine kum dökülerek yer altı ve yer üstü canlılarına zarar verildiğini kaydeden Yaman, “İtalyan markası Terra Madre’yi ‘Anadolulaştırıyoruz’ diyerek, kentlinin etkinlik alanlı olarak kullandığı Ahşap Sahne’nin çevresi, bir plaka ile kapatıldı. Üstüne kum dökülerek, o markanın simgesi salyangozdan bir etkinlik alanlı yaratmaya çalışıldı. Bu yapılarak o alanda yaşayan yer altı ve üstü canlıları da, Kültürpark’ın doğal sit olma özelliği de tamamen yok sayıldı. Biz ‘Kültürpark’da ağaçlar, bitkiler bakılsın, yeşil alan artırılsın, oradaki yaşam gelişerek devam etsin’ istiyoruz. Ne yapıyorlar? Bir İtalyan markası için yeşil dokunun üstünü kapatıyorlar, alanlara kum döküp, yaşamı öldürüyorlar. Biz ‘Kültürpark’a öngörülenden fazla insanı sokarsanız, oradaki yaşam, flora ve fauna zarar görür’ diyoruz. Ne yapıyorlar? On binlerce kişinin katılımını teşvik ettikleri büyük reklamlarla konserler düzenliyor. Koruma Amaçlı İmar Planı girdisi olarak İzmir Demokrasi ve Ege Üniversitelerine rapor hazırlatıyorlar. ‘Kültürpark’ın Taşıma Kapasitesinin üzerine çıkılmamalıdır’ sonuçlu raporları hazırlatıyor ama uygulamıyorlar. Biz ‘Kültürpark’da yaşamın devamı için alana makine, araç sokmayın, yapılaşmaya gitmeyin’ diyoruz. Ne yapıyorlar? Sermayeyi memnun etmek için devasa bir Kongre Merkezi ile Celal Atik Spor Salonu’nu yıkıp yenisini yapmak istiyorlar. Yetmiyor belediye merkez ve ek binalarını boşaltıp, Kültürpark’a taşınıyor” ifadelerini kullandı.

BU ZULÜM SON BULANA KADAR...

Belediyenin bazı birimlerinin Kültürpark’a taşınmasını da eleştiren Yaman, “Artık yeter! Kültürpark’in Fuar, panayır alanı ya da imar parseli olmadığını anlayın… Kültürpark’i her amacınızı gerçekleştireceğiniz, bir yer gibi kullanmaktan vazgeçin. Kültürpark’ın ekolojik işlevi var. Bunu anlayın ve yeni işlevler aramayın. Kültürpark’in canlılarına yaşattığınız zulmü durdurun. 86 yaşındaki bu parkı görmezden gelmeye son verin… Kurucu iradeye biraz saygınız varsa o iradeye uyun. Yaptıklarınız Kültürpark’a zulümdür. Pazar yeri kurulması, Kültürpark’a zulümdür. Yeme içme panayırları, Kültürpark’a zulümdür. Yeşil alanların bakımının yeterli yapılmaması, vahşi sulamanın sürdürülmesi, Kültürpark’a zulümdür. Her etkinlik için ağır vasıtaların ve iş makinalarının bu alana girmesi, Kültürpark’a zulümdür. Park içi trafik yoğunluğu, Kültürpark’a zulümdür. Aradan 2 yıl geçmesine karşın, Belediyenin Kültürpark’tan taşınmasının planlanmaması, Kültürpark’a bir zulümdür. Yapılması planlanan binaların düşüncesi bile Kültürpark’a bir zulümdür. Bu alanın kurulmasına emek veren, korunması için çaba sarf edenlere sözümüz; Bu zulüm son bulana ve Kültürpark, Kültürpark olana kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.