Obezite, genetik ve çevresel etkileşimli, sağlıklı yaşam adına ciddi ve kronik sorunlara neden olabilen hastalıktır. Vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişimi nedeni çok sayıda sağlık problemine neden olan ve medikal tedaviye ihtiyaç duyulan metabolik bir sağlık problemidir.

Obezitenin en önemli risk faktörleri arasında özellikle genetik yatkınlık, fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı göze çarpmaktadır. Erişkin ve çocuk obezitesi tüm dünyada ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde toplumun yaklaşık olarak yüzde 35’undan fazlası obezdir (erkeklerin yüzde 7.9’u, kadınların yüzde 23.4’ü). Birçok kronik hastalığın obezite ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiş olmakla birlikte obezite Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilmiş ve bu konuda yürütülen son araştırmalarda kanserle yakın ilgisi olduğu da belirlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, vücut kaslarının enerji harcayarak gerçekleştirdiği tüm hareketleri fiziksel aktivite olarak tanımlamaktadır. Egzersiz veya spor ise süresi ve şiddeti planlanarak uygulanan fiziksel aktivite türüdür. Obezitenin önlenmesi ve tedavi edilmesinde, metabolik, psikolojik ve fiziksel sağlığın korunmasında yapılacak en yaygın ve en pratik fizik aktivite uygulaması olarak yürüyüş yapmak son derece etkin bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. Düzenli yürüyüş yapmak, küresel bir epidemi olarak insan sağlığını tehdit eden obezite probleminin de önlenmesinde en etkin tedavi yöntemi olarak dikkat çekmektedir.

Obezite, erişkinlerde olduğu kadar çocuklar için de ciddi bir sağlık problemidir. Çocukluk çağı obezitesi bir sağlık sorunu olma kapasitesini aşmış, artık küresel bir salgın olarak kabul edilmektedir. Çocukluk çağı obezitesinin ciddiyetini anlamak için; bu sağlık durumunun neden olduğu potansiyel fiziksel ve psikolojik tehditleri anlamak çok önemlidir. Amerikan Obezite Derneği’ne göre, çocukluk çağı obezitesinin neden olduğu sağlık sorunları tüm hayat sürecini etkileyebilmektedir. Obezite ve aşırı kilonun yaşam sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini konu alan klinik çalışmaları inceleyen Nuriye Bayar’ın yaptığı araştırmalarda, çocukluk çağı obezitesi kişinin sadece çocukluk döneminde değil, yetişkinlikte de yaşamını etkilediğini ve çocukluk çağı obezitesinin sağlıklı yaşam koşullarını olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır. Astım, hipertansiyon, diyabet, ortopedik problemler gibi çocukluk çağı obezitesinin tetikleyebileceği ciddi hastalıklar olarak ilk bakışta göze çarpmaktadır.

Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yaşam tarzı değişimi içerisinde en önemli faktör aktivite artışının sağlanması ve egzersizin olumlu bir kilo verme programında rolünü hayata geçirebilmektir. Kalori oranları sınırlandırılmış bir beslenme programı ile birlikte fiziksel aktivite uygulamaya konulduğunda çok daha etkin bir zayıflama programını elde edilebilmektedir.

Sağlıklı yaşam adına ciddi bir risk teşkil eden obezitenin etkenlerinin ve tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi, obezite ve obeziteye bağlı şikâyetlerin önlenmesi ve tedavilerinin düzenlenmesi açısından obezitenin tanı ve tedavisi son derece önemlidir.