İslam fıkhına göre bir kimsenin herhangi bir malı satabilmesi için, önce o mala sahip olması gerekir. Aksi halde satılabilmesi söz konusu değildir

İslam fıkhına göre bir kimsenin herhangi bir malı satabilmesi için, önce o mala sahip olması gerekir. Sahip olunmayan bir şeyin satılabilmesi, şüphesiz söz konusu değildir. İslamî hükümlere göre, domuz eti, sarhoşluk veren içki ve benzerleri mallar Müslüman’ın sahip olabileceği mütekavvim bir mal değildir. Müslüman bunları satın alamaz, imal edemez ve edinemez. Bu itibarla, bir Müslüman’ın, müşteriler gayr-ı Müslim bile olsa, bu tür haram malların ticaretini yapması, dinen caiz değildir. Yani Müslüman bir kimse Müslüman olmayan kimseye içki satması caiz değildir. 

Abdestsiz Ayetül Kürsi ve İhlas suresini okumak caiz mi? 

Kur’an-ı Kerimi abdestsiz tutmak ya da taşımak dinen caiz değildir. Ancak abdest yokken Kur’an-ı kerime dokunmadan ezberden okumanın bir sakıncası yoktur. Buna göre kişi abdestli olarak Ayetel Kürsiyi, ihlas suresini ya da bir başka ayet veya sureyi okuyabileceği gibi abdestiz olarak da kurana dokunmadan bunları ezberden okuyabilir. Ancak tabii ki müslümanın her daim abdestli olması ya da abdestli olarak bu kısa sureleri okuması daha evladır. 

Abdest alırken veya guslederken konuşmak caiz mi? 

Abdest alırken ve guslederken konuşmamak İslam ahlakındandır ve de dinen müstehaptır. Ama konuşmak abdeste de gülse de zarar vermez. Ancak zorunlu olmadıkça konuşmamak daha iyidir. 

Parfüm veya alkollü elbiseyle namaz kılmak caiz mi? 

Alkolü içmek bütün mezheplerde haramdır. Ama onunla temizlik yapma hususu ise mezhepler arasında tartışmalıdır. Elbiseye dökülen ya da yüze sürülen kolonya konusu da bunlardan biridir. 
Hanefi mezhebine göre parfüm, kolonya ve benzeri temizlik maddelerini içmek, içki içmek gibi yasak ve haramdır. Çünkü içinde alkol vardır. Ama bunları temizlikte kullanmak caizdir. (Tıraştan sonra yüze sürmek gibi). Aynı şekilde ele yüze sürülen veya elbiseye dökülen kolonya veya sürülen parfümle namaz kılmak caizdir. Çünkü necis ve pis sayılmaz. Namaz kılınması halinde de bu namaz geçerlidir. Şafii mezhebine göre ise kolonya ve benzeri maddeler içinde alkol barındırdığından necistir yani pistir. Kolonya ve benzeri maddeler necis olduklarından onları içmek haram olduğu gibi onları temizlik ya da başka bir gaye için de olsa kullanmak caiz değildir. Dolayısıyla Şafii mezhebine göre ele yüze ya da elbiseye dökülen kolonya, parfüm ve benzeri maddeler ile namaz kılmak caiz değildir. Kılınması halinde namaz geçersizdir. Bu namazı yeniden kılmak gerekir. 

Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet yazılı levhaları yattığımız yerde bulundurmada bir sakınca var mı? 

Kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet yazılı levhaları yattığımız yerde bulundurulabileceğimiz gibi evin diğer yerlerinde de bulundurabiliriz. Ancak bunları yüksek yerde asmak gerekir. 

Günün Ayeti 

“Size rızık olarak verdiklerimizin helal olanlarından yiyiniz.” Bakara, 2/87. 

Günün Hadisi 

Allah, yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler. Kıyamette ise O, bu rahmetin tamamı ile kullarına merhamet eder. 
Müslim, “Tövbe”, 21. 

Günün Sözü

“Hayırla yâd edilmek, insan için ikinci bir ömürdür.”
Arap Atasözü

Günün Duası 

Ya rabbi bugün kötü ve haram bir iş yapmaktan beni koru 
Bunları Biliyor muyuz? 
Narh nedir? 
Çarşıda, pazarda satılan her türlü mal için, resmî makamlarca fiyat belirlenmesi anlamına gelmektedir. Fiyatlara narh konması, karaborsayı önleyici bir müeyyide olarak kabul edilebilir. 

Günün Nüktesi 

Siz Olsanız Hangisini Seçerdiniz? 
Bir gün, bir kadın evinden çıkar ve evinin önünde hayat tecrübesi ile dolu üç ihtiyara rastlar. Onları tanımamaktadır. Onlara: “Sizleri tanıdığımı sanmıyorum, ancak aç olmalısınız. Lütfen eve giriniz, sizlere yemeniz için bir şeyler ikram etmek istiyorum” der.
“Evin erkeği içeride mi?” diye sorarlar. 
“Hayır, o dışarıda”, diye cevap verir kadın. Onlar da “bu durumda eve giremeyeceklerini”, söylerler. 
Akşam kocası eve döndüğünde kadın ona olanı biteni anlatır. 
“Git onlara benim evde olduğumu söyle ve içeri davet et” der karısına. Kadın çıkar ve eve girmeleri için davet eder. 
“Biz bir eve asla birlikte girmeyiz “ derler ona. Kadın “niçin” diye bilmek ister. Yaşlılardan biri ona: arkadaşlarından birini işaret ederek isminin Zenginlik, diğer arkadaşının isminin Başarı olduğunu söyler ve kendisini ise Sevgi olarak tanıtır. 
Ve: “Şimdi evine dön ve kocanla hangimizin eve girmesini istediğinizi kararlaştırın” diye ilave eder. 
Kadın eve girer ve kocasına konuşmaları anlatır. Kocası çok sevinir. Kendi kendine. Ne güzel diye söylenir. Eğer böyle bir olanağımız varsa elbette “Zenginliği”. Davet edeceğiz der. Ancak karısı böyle düşünmez. “Niçin Başarıyı davet etmiyoruz?” diye sorar. 
Bu sırada kızları diğer odadadır. Konuşmaları duyar ve hemen araya girerekten kendi teklifini ortaya atar: “Sevgiyi davet etsek daha güzel olmaz mı? Evimizin her tarafı sevgi ile dolar” der. Kocası karısına: “Kızımızın tavsiyesini tutalım. Hemen dışarı çık ve “Sevgi ye davetlimiz olduğunu söyle 
Kadın dışarı çıkar ve üç yaşlı adama içlerinden hangisinin “Sevgi” olduğunu sorar ve on: “Davetlimizsiniz, içeri buyurun” der. “Sevgi “ayağa kalkar ve yavaş yavaş eve doğru yürümeye başlar. Bu sırada diğer ikisi de ayağa kalkarlar ve onu takip etmeye başlarlar. 
Kadın şaşkın bir vaziyette “Zenginlik” ve “Başarıya”: “Ben sadece sevgiyi davet ettim siz niçin geliyorsunuz?” diye sorar 
Yaşlı adamlar hep birlikte: “Eğer siz “Zenginlik” veya “Başarıyı” davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalacaktık. Ama madem ki siz “Sevgiyi”, davet ettiniz, bizde o nereye giderse birlikte gideriz. 
Çünkü “SEVGİ’nin olduğu yerde, ZENGİNLİK ve BAŞARI da vardır” derler.