Müslüman erkeğin Müslüman, Yahudi veya Hıristiyan bir kadın dışında bir bayanla evlenmesi dinen caiz değildir. Bu ister putperest, isterse ateist olsun fark etmeksizin caiz değildir.

Avda yakalanan hayvanları yemenin bir sakıncası var mı?        

Tüfek ile avlanan hayvan canlı olarak ele geçerse bilinen ve alışılan bir yol ile yani keskin bir aletle keserek boğazlanması gerekir, bu şekilde kesilmekle yenilmesi helal olur. Canlı olarak ele geçtiği halde boğazlanmadan ölürse yenilmez.

Tüfek ile avlanan hayvan kurşun ve mermi ile ölmüş ise Şafiilere göre o hayvan yenilmez. Çünkü hayvan kesilmesi adet olmayan ağır bir aletle öldürülmüştür. Zira tüfekten çıkan mermi kesici bir alet değildir. 

Hanefiler ise avlayan kişinin mümeyyiz (iyiyi, kötüyü birbirinden ayıran) olması, aniden (bilerek) besmeleyi terk etmemesi ve öldürmemenin başka bir sebeple değil de- atış sebebi ile olması şartlarına bağlı olarak tüfek ile avlanan hayvanın yenilebileceği görüşündedirler.

Namaz kılmayan kişinin nikahı geçerli olur mu?

Namaz kılmayan insanın inancına bakılır, kılmayış sebebine nazar edilir. Namazı kılmayışı farz olduğuna inanmayışından mıdır, yoksa tembellik ve ihmalden midir? Şayet (Allah korusun) namazın farz olduğuna inanmayışından kılmıyorsa imanı gider, küfre düşmüş olur. Kendisine ne kız verilir ne de kıydığı nikah geçerli olur. Yani nikahı evliliği geçersiz olur. Zira Allah’ın açık ve kesin olan bir emrini inkâr etmiş, bu inkârıyla da imandan çıkmış, mürted olmuştur.

Ancak, inkardan değil de, ihmal ve tembellikten kılmıyorsa ki günümüzde kılmayan Müslümanları öyledir. O zaman bu kişi namazı kılmadığı için iman sahibi günahkâr bir Müslüman sayılır.

Günahkâr Müslüman’ın da nikahı geçerlidir. Şu kadar var ki, namazında, niyazında  olan bir mümine, kız verip, akrabalık tesis etmek daha münasip ve uygun olur. 

Günün Ayeti

İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah indindedir.

Al-i İmran, 2/15.

Günün Hadisi

Allah affeden kulun değerini artırır.

(Müslim, “Birr”, 69.)

Günün Sözü

“Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür.”

Hz. Mevlana

Günün Duası

“Ya Rabbi malımızı, canımızı, ailemizi her türlü afetten, yangından, soygundan, ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle

Bunları biliyor muyuz?

Kalûbelâ Nedir?

Allah’ın Hz. Âdem’i yaratınca, kıyâmete kadar bütün zürriyetini zerreler hâlinde onun belinden çıkarıp; “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye buyurup, onların da; “Evet, sen Rabbimizsin” diye verdikleri cevâbı ifâde eden söz demektir.

Günün Nüktesi

Yedi Şey Gelmeden…

Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

“Yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. 

Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccâlden, belâsı daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz?”