Tüketiciler, çiftçiler ve tarım işçilerinin sağlığı için son derece zararlı olan maddelere ilişkin önergeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yanıt geldi.
ZEHİRLİ PESTİSİTLER ‘ÜLKEMİZ ŞARTLARINA VE İHTİYACA GÖRE’ YASAKLANACAK!
CHP’li Bakan’ın “Çiftçi sağlığına çok zararlı, doğaya zarar veren, halkı zehirleyen ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çeşitli kurumlarca ‘son derece tehlikeli’, ‘çok tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ gibi çeşitli nitelemelerle anılan, fakat ülkemizde kullanılan 13 pestisit (Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanatehydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zincphosphide, glyphosate, malathion.) yasaklanacak mıdır?” sorusuna Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu yanıtı verdi:
“Önergeye konusu edilen aktif maddelerin AB’de kullanımları devam etmesine rağmen ülkemizde kullanım durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmakta olup, nihai karar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Cyfluthrin, Methiocarb, Methomyl, Ethoprophos aktif maddelerini içeren Ülkemizde ruhsatlı bitki koruma ürünleri bulunmaktadır. AB’de onayı geri çekilmiştir. Ülkemizde de bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Avrupa Birliği ve Dünya ülkelerinde pestisitlere karşı alınan kararlar Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilmekte, yasaklama kararlarının uygulanması noktasında ülkemiz şartları ve bitki koruma ürünlerine olan ihtiyaç durumları göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana 185 aktif madde yasaklanmıştır.”
5 YILDA 19 BİN 562 GIDA ÜRÜNÜNE PESTİSİT ANALİZİ! SONUÇLAR GİZLİ!
CHP’li Bakan’ın 2015-2019 yılları arasında gıda ürünlerinde yapılan pestisit analizlerinin detaylarına dair sorularına, Bakan Pakdemirli şu yanıtı verdi:
“Yurt içi gıda denetimleri, denetim programları kapsamında;
  • 2015 yılında 3 bin 193 adet gıda ürününde,
  • 2016 yılında 3 bin 792 adet gıda ürününde,
  • 2017 yılında 3 bin 526 adet gıda ürününde,
  • 2018 yılında 4 bin 286 adet gıda ürününde,
  • 2019 yılında 4 bin 765 adet gıda ürününde pestisit analizi yapılmıştır.
2019 yılında yurt içi gıda denetimleri kalıntı izleme programları kapsamında 369 adet gıda ürününde glyfosatepestisit aktif maddesi analizi yapılmıştır.”

BAKANLIK GIDA ÜRÜNLERİNİN ANALİZ SONUÇLARINI KARARTIYOR!
Bakanlığın gıda ürünleriyle ilgili gerçekleri gizlediğini söyleyen CHP’li Murat Bakan, “Bakanlık, yıl yıl kaç gıda ürününe pestisit analizi yaptığının sayısal verilerini paylaşıyor fakat bunların sonuçlarını gizliyor! Yaptıkları analizlerin sayısal verisini paylaşıp içeriğine ve sonuçlarına dair soruları yanıtsız bırakıyorlarsa burada ciddi bir tehlike ve karartma var demektir. Bizler ne yiyoruz? Öğrenmek istiyoruz! Bakanlığı şeffaflığa, kamuoyuna açık ve doğru bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz. Bakan Bey, bağ, bahçe, tarla ve sera gibi üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetimi yapıldığını, denetim sonucunda ‘olumsuzluk’ tespit edilen ürünlere imha veya hasadı geciktirme, ürün sahiplerine ise idari para cezası uygulandığını söylemiş. Bunların da detaylarını soruyoruz. Denetimlerin kaçında ‘olumsuzluk’ tespit edildiği, ne kadar ürünün imha edildiği, üreticiye ne kadar ceza kesildiği soruları da bir an önce yanıt bulmalı. En önemlisi ise, bu zehirli pestisitler bir an önce yasaklanmalı!”
GIDA ÜRÜNLERİNİN ANALİZ SONUÇLARINA DAİR YANITSIZ KALAN SORULAR
“2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ülke genelindeki gıda ürünlerinde yapılan pestisit kalıntısı analizleri sonucunda Maksimum Kalıntı Limitini aşan örneklerin oranı nedir?Ülke genelindeki gıda ürünlerinde yapılan pestisit kalıntısı analizleri sonucunda, gıda ürünlerinde tespit edilen birden fazla sayıdaki pestisit kalıntılarının toplamdaki dağılımı nedir? Bir başka deyişle, analiz edilen toplam gıda ürünleri içinde kaç adet gıda ürünü 2 adet, kaç adet gıda ürünü 3 adet, kaç adet gıda ürünü 4 adet, kaç adet gıda ürünü 5 adet ve kaç adet gıda ürünü beş ve beşten fazla sayıda pestisit kalıntısı içermektedir? Analiz edilen ürünlerin birden fazla sayıda pestisit içerip içermediğine yönelik bir değerlendirme yapılmakta mıdır? 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ülke genelinde kaç adet gıda ürününde Glifosate kalıntı analizi yapılmıştır? Yapılan analizler sonucunda gıda ürünlerinde tespit edilen Glifosate kalıntılarının minimum, maksimum ve ortalama değerleri nedir? Kaç adet gıda ürünü Glifosate kalıntısı açısından mevzuata uygunsuz çıkmıştır?” HABER MERKEZİ

PESTİSİT NEDİR?
Tarımda kullanılan zehirli kimyasal maddelere ‘pestisit’ denilmektedir. Üreticilerde ve tüketicilerde başta sinirsel ve hormonal hastalıklar, kanser, kısırlık, çocuklarda gelişim bozuklukları olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.
Ayrıca toprak, su ve hava kirliliğine neden olmakla birlikte biyoçeşitlilik kaybına da yol açmakta, böcekler ve kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünün yaşamını tehdit etmektedir.