İzmir’de muayenehane hekimleri, Muayenehane Hekimlerinin Çalışma Kısıtlamasına Yönelik Yönetmeliğe tepki gösterdi.

SEVAL ASLAN

Yardımlar durduruluyor Yardımlar durduruluyor

İzmir’de muayenehane hekimleri, Muayenehane Hekimlerinin Çalışma Kısıtlamasına Yönelik Yönetmeliğin 6 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına karşı tepki gösterdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Yüce Ayhan, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Mehmet Çolak ve hekimler İl Sağlık Müdürlüğü’ne konuya ilişkin dilekçe verdi. Burada açıklama yapan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, “Bu işin takipçisi olma sorumluluğumuz var. Devletin sağlığa yaklaşımı toplumsal bir hizmet olarak değil, tamamen bir pazarı yönetme kaygısıyla çıktığı bir yönelim. Dolayısıyla bütün bu müdahaleler bu kaygıdan. Biz hekimlik mesleğinin icrasına yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız. Bu konuda özel hekim arkadaşlarımıza da her türlü desteği vereceğiz, yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.