SULTAN GÜMÜŞ KAYA 

İzmir Mor Dayanışma, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken düzenlediği basın toplantısı ile seçim şartnamesini açıkladı. Serüven Kültür'de düzenlenen toplantıda açıklama yapan Mor Dayanışma Ege Bölge Sözcüsü Didar Gül, kadınların taleplerini sıraladı. 
“Kadın cinayetlerini ve erkek şiddetini önleme merkezleri acilen açılmalıdır” diyen Gül, şöyle devam etti: “Kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik her türlü şiddeti önlemek için etkin merkezler açılmalı ve bu merkezlerin kuruluş ve işleyişine kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları dahil edilmelidir. Bu merkezlerin nerede ve nasıl açılacağı şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Karar mekanizmalarında kimlerin olacağı demokratik yöntemlerle belirlenmeli. Kadın cinayetleri faillerinin cezalandırılması etkin olarak uygulanmalıdır.” 

TEK OLGU CİNSİYETİMİZ DEĞİL! 
Gül, talepler arasına şunları da ekledi: “Kimliklerimizi belirleyen tek olgu cinsiyetimiz değil. Kadın olmaktan kaynaklı yaşadığımız ortak sorunlar yanında, sınıfımız, inancımız, inançsızlığımız, ırkımız, dilimiz, kültürümüz, cinsel yönelimimiz dolayısıyla da yaşadığımız, iç içe geçen özgün sorun alanlarımız var. Bütün inançlara ve inançsızlığa mesafeli olan, ama tüm inançların ve inançsızlığın özgürce yaşanabileceği, tek bir inancı dayatmayan bir halkçı-demokratik laiklik ilkesi yeni bir toplumun inşasında demokratik ve güvenceli bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Erkek egemen, halkçı ve özgürlükçü olmayan, çürümüş, despotik laiklik anlayışına karşı, halkçı, demokratik, cinsiyetsiz bir laiklik anayasal güvence altına alınmalıdır.”

Seçim sonrası yeni tehdit: Sağlıklı besine erişemeyeceğiz! Seçim sonrası yeni tehdit: Sağlıklı besine erişemeyeceğiz!