Ezber yaşam alışkanlığını terk etmek; yeni bir yaşama adapte olmaktan daha zordur. Ancak ezber yaşamın çadırdamasında, ve eski alışkanlıkların yerini, yeni alışkanlıklara terk etmesinde öngürülü şairlerin rolü etkileyici olmuştur. Süreç içerisinde somut Koşullar ve şartların insan zihni ve ufkunun gelişmesi sonucu yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Burada emektar ve zihin gücünün katkısı belirleyici olmuştur diyebiliriz.

*******

Tıpkı teori ve pratiğin aynı kulvarda vuku bulduğu gibi. İlimin insanlığa şekil, bilimin ise insanları yönlendirdiği gibi. Mevlâna'nın gazellerinde eğitici- öğeretici beyitler olduğu gibi... Mesnevi'sindede heyecan ve coşku dolu beyitler az değildir. Ayrıca bütün eserlerinin arasında bilgi, söyleyiş ve üslup açısından var olan beraberlikler çok belirgindir.

*******

Söz başlarındaki edebi girişler dışında sözündeki açıklık ve içtenlik, konuşma diline olan yakınlık Farsça ve arapça beyitlerinin, aynı zamanda beyitleri arasındaki Türkçe ve Rumca ifadelerinin ortak özelliğidir. Mevlâna'nın hafızalarımızda yer edindiği sözleri günümüzde güncelliğini koruduğu gibi, yer küre var olduğu sürece anlamlı ve eğitici özelliğini sürdürecektir.

*****

Bizim dergahımız, ümitsizlik dergâhı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsanda yine gel/ Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir/ Güneş olmak ve altın ışıklar halinde, Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim/ Gece esen ve suçsuzların ahına karışan yüz rüzgarı olmak isterdim/ Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz/ Bir katre olma, kendini deniz haline getir/ Mademki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin/ Beri gel beri/ Dahada beri/ Niceye şu yol vuruculuk! Mademki sen bensin, bende senim, niceye şu senlik benlik/ Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol... Mevlâna'nın öngörüsü ile üstün hoşgörülü niteliği vê kişiliğinin yanısıra eserlerini sadece bu dört makale ile dile getirmek yeterince mümkün değildi. Ancak azda olsa onu bu köşemizde yad ederek anmamızın mutluluğunu siz değerli okurlarla paylaşmaktan kıvanç duyacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.