30 Eylül 1207 tarihinde Afganistan’da gözlerini dünyaya açar Mevlana. Afganistan’ın Belh Şerhinden ailesiyle Erzincan’a yerleşir, burada iki yıl kaldıktan sonra, ömrünün sonuna kadar adıyla özdeşleşen Konya’da 17 Aralık 1273’te hayata veda eder. 13’üncü yüzyılda Anadolu’da yaşam sürmüş Fars bir tasavvufçu, ilahiyatçı ve sufi bir şair olarak tarih sahnesinde yer alan olağanüstü bir şahsiyettir Mevlâna. Hz. Muhammed, Şems-i Tebrizi, Muhyiddin İbnü’l Arabi, Feridüddin Attar, Selman-i Farisî, İmam Cafer-i Sadık, Abdülkadir Geylani, Zü’l Nün el Mısri gibi önemli şahsiyetleri kendine örnek; rehber edinerek, ufku geniş engin bir evliya vari şahsiyete sahip olmuştur Mevlana. Moğolların Anadolu istilasıyla, başlayan harekata karşın Mevlâna’nın; hoşgörülü duruşu ile kıvrak zekâsı neticesi Anadolu halkı katliama maruz kalmaz. Mevlâna; tasavvufçu, şair kişiliğinin yanı sıra kendi çağının en önemli; akil, kanaat önderi, eğitmen, kucaklayıcı ve birleştirici yanı belirleyici olmuştur. Dikkat edecek olursak, Mevlâna’nın ilkeli yaşamında derlediği sözler, insanların ufkunu açmada etkili olmuştur. Hiçbir ırk, din ve mezhep gözetmeksizin, “Kim olursan ol yine gel” deyimi onun şahsında yer bulmuştur. “Bir defasında yolda ilerlerken, kendinden bezmiş serseri tipli bir şahıs Mevlana’nın önünü keser. Mevlana’ya hakaret ederek, “Sen ne biçim bir sahtekarsın, ne biçim bir riyakarsın, senin soyun bile belli değil diye sitem eder. Avazının çıktığı kadar Mevlâna’ya hakarette bulunur. Mevlâna’nın müritleri bu hakarette bulunan şahsı tartaklamaya gidecekleri sırada, Mevlana bu girişime müdahale eder. Bu olay karşısında Mevlana, bu şahsa daha söyleyecek bir şeyin kaldı mı diyerek karşılık verir. Daha sana söyleyecek bir şey mi kaldı ey sihirbaz adam. Bunun üzerine Mevlana üstün bir hoşgörü anlayışı içerisinde cübbesini her iki yana açarak, o halde sende gel diyerekten adamın gönlünü fetheder... Dünyada birçok dile çevrilmiş Mevlâna’nın 7 öğüdü. “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol / Şefkat ve merhamette güneş gibi ol / Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol / Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol / Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol / Hoşgörülükte deniz gibi ol / Ya olduğun gibi görün, yada göründüğün gibi ol”. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileklerimle kalın sağlıcakla.