T.C.İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Basit yaralama suçundan mahkememizin 13/04/2023 tarih 2023/1113 esas 2023/844 karar sayılı ilamı ile görevsizlik kararı verildiği, verilen hükmün;
Shaban ve Zahra oğlu, 20/04/1968 ALEPPO doğumlu, 99265980660 Yabancı Kimlik Nolu, Hamada Khatıb,
Hasan ve Kevkeb oğlu, 01/01/1996 HALEP doğumlu,99283989850 Yabancı Kimlik Nolu, İsa Kaşko,
Abdulkadir ve Rukiye oğlu, 01/01/1990 HALEP doğumlu, 99208594220 Yabancı Kimlik Nolu, Ahmet Şerif'in bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendilerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen müştekiler ve sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretin sanıktan alınacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01833403