Oyuncu Kerem Fırtına siyasete atılıyor Oyuncu Kerem Fırtına siyasete atılıyor

ÇAĞLA GENİŞ

29 yıl sonra belediye meclisinde oy birliğiyle yeniden kurulan Çiğli Kent Konseyi’nin 1. Genel Kurulu 23 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştı. Seçim sonucuna göre Kent Konseyi’nin ilk başkanı İbrahim İncesu olmuştu. İncesu’nun aynı zamanda Çiğli Belediye Meclis Üyesi olması tepkilere neden olurken, Çiğli Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği İbrahim Büyükgöl, hukuksuzluğun giderilmesi için tartışmalı seçim sonuçları yargıya taşınmıştı. Seçim sonuçlarının iptaline ilişkin açılan davanın gerekçeleri arasında, seçim takviminin açıklandığı gibi uygulanmadığı, ilk yayımlanan delege listesinde 169 delegenin yazıldığı, sonradan takvim dışında yayınlanan delege listesine ise 17 delege daha eklenerek 186 delegenin isminin hazirun listesinde yer aldığı, askı süresinin 4 gün olduğu, ancak mevzuata göre bunun en az 15 gün olması gerektiği, seçimlerde belediye meclis üyelerinin yer almaması gerektiği, Çiğli ilçesinde ikamet etmeyen delegelere de hazirun listesinde yer verildiği gibi ifadeler yer almıştı.

“HUKUKA VE MEVZUATA AYKIRI!”

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde kritik bir gelime yaşandı. Mahkeme heyeti, seçim sonuçlarını hukuka ve mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, “Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (d) fıkrasında belirtilen; ‘Meclis üye tam sayısının yüzde 30'unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri’ hükmünün iptal edildiği, Çiğli Kent Konseyi Başkanı seçilen müdahil İbrahim İncesu’nun Çiğli Belediyesi Meclis üyesi olduğu, aynı şekilde başka belediye meclis üyelerinin de dernek veya vakıfların delegesi olarak genel kurula katıldığı, ayrıca Çiğli ilçesinde ikamet etmeyen delegelerin de hazirun listesinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, yukarıda açıklanan kurallara riayet edilmeksizin şehirde ikamet etmeyen kişilerin delege listesine eklendiği, belediye meclis üyesi olarak görev yapan kişilerin de dernek veya vakıf temsilcileri olarak delege listesine eklendiği ve genel kurulun bu şekilde toplandığı ve genel kurul toplantısında genel kurul üyeleri olarak kabul edilerek oy kullandıkları anlaşılmış olup, belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, genel kurulun yukarıda metnine yer verilen Yönetmelik ve Yönerge'ye uygun şekilde teşekkül ettirilmediği ve toplantı usul ve esaslarına riayet edilmediği dikkate alındığında, dava konusu olağan seçimli genel kurul toplantısında, başkanlık seçiminde ve yürütmen kurulu seçiminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.