Bir Müslüman’ın hac ile yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına ulaşmış olması gerekir. Buna göre maddi anlamda hacca gitme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Fakat borçlanarak hacca gitmeleri halinde de hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac görevi düşer. 

Aynı şekilde şartları taşıdığı halde hazır parası bulunmayan ve aldığı borcu da sonra ödeme imkânına sahip olan kişinin borç alarak hacca gitmesi de dinen uygundur. 

Abdest veya Gusülde bedeninden bir yeri yıkamayı unutan kimse ne yapması gerekir?

Kişi abdest ya da gusül alırken organlarından birisini yıkamadığını veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kimsenin yeniden gusletmesi gerekmez. Sadece bu uzuvları yıkaması yeterli olur. Ancak arada farz bir namaz kılmış ise, onu iade etmesi gerekir.

 Borç ile alış veriş yapmanın dinen bir sakıncası var mı?

Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir.  Diğer bir ifade ile uzatılmaktadır. Dolayısıyla vade uzayınca malı satanın bir zararı söz konusu olmaktadır. Bu zararını telafi etmek için malın fiyatını bir miktar yükseltmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Ama bunu yaparken iki tarafta peşin fiyata mı yoksa vadeli fiyata mı anlaştıklarını alış veriş esnasında söylemeleri ve bunun üzerinde anlaşmaları gerekir. Şayet böyle olmazsa o zaman bu alış- veriş geçersiz olur.

Para karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulmak caiz mi?

Dinen helal olan bir malın veya hizmetin alım satımında aracı olan kişinin (komisyoncunun), yaptığı hizmetin karşılığında alıcı veya satıcıdan yahut her ikisinden ücret alması caizdir. Ancak iş veya müşteri bulan kimsenin hizmetinin karşılığında alacağı ücretin önceden belirlenmesi daha uygun olur.

Buna göre belli bir ücret (komisyon) karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulan kişinin elde ettiği gelir dinen helaldir.

Günün Ayeti

Eğer Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu.

Bakar, 2/251.

Günün Hadisi

“Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.” 

(Müslim, “Sıyâm”, 202.)

Günün Sözü

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam’a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. 

Ebü’l-Havârî

Günün Duası

Allah’ım bugün dünyam ve ahiretim için hayırlı olan ne varsa onu bana nasip eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Ebrar kime denir?

İmanlarında sadık (doğru), Allah’ın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar demektir.

Günün Nüktesi

Rızık peşinde koşun…

Bir şahıs, heyecan ve ıstırapla, İmam Sadık’ın huzuruna gelerek:

- Ne olursunuz efendim, Allah’a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi.

İmam:

- Hayır, asla dua edemem buyurdu.

- Niçin edemezsiniz efendim?

- Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızk peşinden koşun ve onu elde edin diye de emir buyurmuştur. Halbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden gelmesini istiyorsun.