Bir milletin aynı lisanı konuşup, aynı topraklar üzerinde iktisadi yaşam ve milli kültür ruh birliği içinde, bulunan geniş insan topluluğuna ulus tanımı yapılır. Kültür kuşaklar boyu yaşanmışların şekil almış tezahürüdür. Ulusun iç dinamikleri bünyesinde beslenen yaşamın nicel birikimleridir kültür. Her ulusun kültürü, kendi coğrafyası ve koşulları Şartlarına bağlı motive olarak yetişme ve gelişmesi değişik kulvarlarda netlik kazanır. Kültür- Sanat teori ve pratiğin vuku bulduğu hayatın bir diğer versiyonudur. Kültür ve sanatın bir paydada buluştuğu, birbirini tetikleyen ögelerin bir bünyede hayat buldukları değerlerin adıdır. Kültürsüz sanat olmaz. Kültür ve sanat birbirini tamamlayan kavramlardır. Genel anlamıyla bir milletin duruşu kültürüyle ölçülür.

Dünya milletlerinin birbirleriyle ilişki ve iletişimleri neticesinde etkileşim olabilir. Ancak sanat için bunu pek diyemeyiz. Milletler icra ettikleri sanattan birbirlerinin sanatından haz duyabilirler ama tarz tamamen farklıdır. Bu tıpkı bir insanın adını, eşkalini, inancı ve düşüncesini dahi değiştirebileceği, ancak aslını asla değiştiremeyeceği gerçeği gibi. Keza sanata; farklılıklarımıza ve bakış açımıza rağmen sanatın evrensel gerçeği görmezden gelinmemeli. Buda sanatın sanat için değil, sanatın toplum için yapılması gerektiği elzem olduğu gerçeği gibi. Sanat insan duyu ve duygusuna hitap etme biçimidir. Sanatı insanlığın his ve duygularına müzik, resim, heykel, edebiyat, dans ve sinema filmleri ve daha nice aktivite dahilinde sıralayabiliriz. Sanat engin yönüyle eğitici, düşündürücü, eğlendirici, güldürücü ve ağlatıcı duyarlılığıyla hayatımıza anlam kazandırmıştır. Her ulus bileşkesinde kültürdeki duruş, sanattaki duygu ve duyarlılık belirleyici olur. “En muhteşem sanat en içten duygularla toplum için icra edilen sanattır.” Kalın sağlıcakla.