Namazın şartlarından birisi de necasetten temizlenmektir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı... gibi namaza engel necasetler bulunmamalıdır. Tesettüre uymak ve temiz olmak şartı ile iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir. Bu itibarla, işin cinsine göre iş elbisesinde bulunan madeni yağlar, pas ve benzeri kirler namazın sıhhatine engel değildir. Ancak kişi, camiye veya mescide gidecekse temiz elbise giymesi Kur’an’ın emridir. Örf, adet ve medeniyet gereği olarak camiye veya cemaate giden kimsenin en güzel elbiselerini giymesi cemaate saygının bir gereğidir. Gerek evde, gerek diğer yerlerde tek başına da olsa namazların temiz ve güzel bir kıyafetle kılınması, şüphesiz daha iyidir. Ancak çalıştığından gerek vakit gerekse kıyafet bakımından böyle bir imkanı yoksa iş elbisesi ile namaz kılmasında bir mahzur yoktur.

Gözleri görmeyen bir kimsenin namazda imamlık yapması caiz mi?

Cemaatle namaz kılmak erkekler için sünnet-i müekkededir. İslam fıkıhçılarına göre Cemaatle kılınan namaz, münferit olarak kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir. Cemaatle namaz kılabilmek için de bir imam gereklidir. İmamlık yapacak kişilerde şu şartlar aranır:

1. Müslüman olması,

2. Akıllı olması,

3. Buluğ çağına ermiş olması,

4. Erkek olması,

5. Namaz sahih olacak ölçüde Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmesi,

6. Kekemelik, pepelik, abdest tutamamak gibi, imamlığa engel bir özrünün bulunmaması. Bu nitelikleri taşıyan, her Müslüman’ın arkasında, namaz kılmak caizdir.

Buna göre görmeyen kimsenin imamlık yapması caizdir. Ve kıldırdığı namaz da geçerlidir. 

Büyük çocukların ibadet yapmamasından ebeveyn sorumlu olur mu?

Çocuklar reşit oluncaya kadar ana-baba kendisine düşen görevleri yerine getirmekten sorumludur. Buluğ çağından sonra sorumluluk herkesin kendisine aittir. Dolayısıyla baliğ olmuş bir çocuğun günahından Anne ve babanın bir vebalı yoktur. Günah ve vebal olmamakla beraber ebeveyne düşen görev güzel öğüt ve sözlerle daima onlara rehberlik etmeleridir.

Günün Ayeti

Göklerde ve yerde nice ayetler, nice ibret içerikli belgeler vardır, yanlarından geçtikleri halde onları umursamazlar.”

Yusuf, 12/105.

Günün Hadisi

Cenneti istediğinizde Firdevs cennetini isteyin.

(Tirmizî, “Cennet”, 4)

Günün Sözü

Ölümü sık sık hatırla. Eğer darlık içindeysen sana bolluk, bolluk içindeysen darlık verir.

Ömer b. Abdülaziz

Günün Duası

Allah’ım bugün beni affettiğin kulların eyle.

Bunları Biliyor muyuz?

Arasât nedir?

Kıyametin kopmasından sonra diriltilecek olan insanların, dünyadaki inanç, söz, fiil ve davranışlarından sorguya çekilmek üzere sevk edilecekleri yerin adına denir. Bu mekâna mahşer ve mevkif de denir.

Günün Nüktesi

Anne Baba Rızası…

Ebû Hureyre diyor ki: Hz. Peygamberim:

- Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun, buyurdu.

Kendisine:

- Kime yazıklar olsun, ey Allah’ın Resûlü, diye soruldu.

Peygamberimiz:

- Anne-babasından birinin veya her ikisinin ihtiyarlık zamanlarına yetişip de Cennete giremeyene (onları razı ederek cennete girmeyi hak edemeyene), buyurdu.

(Müslim, Birr, 3)