Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde su arama faaliyetlerinde çalışan “çubukçu” kadrosu açıldığını iddia edildi

VEDAT ARAZ

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) son yıllardaki uygulamalarını endişe ile izlediğini duyurdu. Daha çok taşrada görülen ve elde tutulan bakır çubuklarla, arazi üzerinde yürüyerek, çubukların hareketleriyle su bulduğunu iddia eden çubukçuların İZSU’da istihdam edildiği iddia edildi. Yapılan açıklamada “Son aylarda, üyelerimiz tarafından Şubemize iletilen bilgilere göre, İZSU bünyesinde kamuoyunda ‘çubukçu’ diye adlandırılan bir personel ‘türünün’ istihdam edildiği anlaşılmaktadır. Bilimsel dayanağı olmayan birtakım doğaüstü güçlere dayandığını ifade ederek yeraltı sularının yerini ve derinliğini ‘tespit’ ettiğini iddia eden bir yöntem veya kişinin; yani bir anlamda ‘üfürükçülüğün/umacılığın’ İzmir gibi bir şehirde kullanılması meslek örgütümüzce başlangıçta kötü bir şaka olarak algılansa da geçen süreç vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu, bütün çıplaklığı ile gözlerimizin önüne sermiştir. Kentin su yönetiminde bilim-mühendislik dışı bu yöntemin kullanılması, kentin yönetiminde ve diğer büyük mühendislik sorunlarına nasıl yaklaşıldığına dair endişelerimizi de arttırmaktadır. Kıyasıya eleştirdiğimiz, gerici-piyasacı iktidar partilerinin yönetimindeki belediyelerde bile su yönetimi, bilimsel tabanı olan hidrojeolojik çalışmalar planlanarak, üniversiteler, uzman kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde yürütülürken, ülkemizin tarihsel aydınlık yüzü olan, çağdaşlığın simgesi İzmir’de, yeraltı suyu araştırmalarının “üfürükçü ve umacılara” teslim edilmesi, İZSU vizyonunun hangi değerleri ile örtüşmektedir, sormak isteriz. Zemin iyileştirme maliyeti, yapı maliyetini geçen İZSU binasının jeolojik hidrojeolojik modellemesi, ‘çubuk’ vasıtası ile “üfürükçüler” tarafından mı gerçekleştirilmiştir, sormak isteriz. ‘Çubuk yöntemi ile’ hidrojeolojik araştırmalardan elde edilen başarılı sonuçlar (!!!) üzerine, bu konuda başarısız olan çağdaş belediyelere de çubukçu istihdamı mı önerdiniz, sormak isteriz” ifadeleri kullanıldı.