Örnek No:55*

T.C.
İZMİR
12. İCRA DAİRESİ
2022/8086 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8086 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 1268 Ada, 9 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Alsancak mah. 1268 ada 9 parsel zemin kat 3 nolu bbKonak/izmir Dükkan- Dükkanın içinde yer aldığı ana yapı beton arme kolonlu, tuğla duvarlı olarak inşa edilmiştir. Borcun konusu dükkan iki taraflı sokak cepheli olup dış kapı ve pencereleri PVC doğramalı ve dışları panjurlu, yerleri seramik kaplı, iç duvarları boya ve badanalı, dükkanın içinde banko altı ahşap dolaplı mutfak nişi ile wc lavoba yer almakta olduğu, % 10 oranında yıpranmış olan dükkanın 38 m2 brüt ve 30.60 m2 net alanlı olduğu ve tespit konusu taşınmazın halihazır durumu, konumu, ulaşım ve taşıma imkanlarının çok iyi oluşu, her türlü belediye hizmetlerinden çok iyi biçimde istifade edişi, iki taraflı tamamen sokak cepheli oluşu, 100 metre ilerisinde ST. Joseph Fransız Lisesi, 150-200 Metre ilerisinde Alsancak Metro İstasyonu, 430 metre ilerisinde Alsancak Limanı, 400-500 Metre ilerisinde Atatürk Bulvarı, Sahil Bandı ve Alsancak Vapur İskelesinin yer almaktadır. Taşınmaz kentsel sit alanı içerisinde kalmaktadır.
Adresi : Alsancak Mah. 1268 Ada 9 Parsel Zemin Kat 3 Nolu Bb Konak/İzmir Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 52,00 m2
Arsa Payı : 20/52
İmar Durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu TM seçenekli konut bölgesinde ( Zemin Katta kata yapılamaz) kalmakta olup eski eser bitişiği ve karşısında kaldığı için İ.K.V.K.B.K dan izin alınması gereken ve kentsel dönüşüm alanında kalmakta olan imar durumlu olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 980.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:*İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25/05/2017 tarih 13178 yevmiye noluKentsel Sit Alanı Şerhi
* Türkiye İş Bankasının08/03/2013 tarih ve 4795 yevmiye nolu ipoteği
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:47

26/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01827188