Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü, bin 645 metrekare hisse payı olan tarlayı satacak

İzmir'e 'turuncu' kodlu alarm! İzmir'e 'turuncu' kodlu alarm!

ilan.gov.tr 'de yer alan ilana göre; Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğünden tarla vasıflı arazinin 1.645 m² hissesi satılacaktır. Germiyan’da bulunan arazinin gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer:  (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir) Gayrimenkulün artırmaya esas olmak üzere takdir olunan Rayiç Değeri: 4.500.000,00-TL  (Ayrıca yüzde 8 KDV ve binde 5,69 Damga Vergisi alıcıya aittir.) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin  %7,5 nispetinde olan 337.500,00-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.