ilan.gov.tr 'de yer alan ilana göre; Nitelikleri belirtilen ilanın 9. ve 10. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 incı maddesine göre ''açık teklif (artırma) usulü'' ile ilanın 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16, 17., 18. ve 19. sırasındaki taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine göre ''kapalı teklif usulü'' ile satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 13/04/2023 Perşembe günü yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.