Dinin emrettiği konular hususunda Allah insanlara zorluk yüklememiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurulmaktadır: “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez.”(Bakara, 2/286) “Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur.” (Fetih, 48/17) Dolayısıyla ışın tedavisi gören bir kimse vücuduna su değmemesi gerekiyorsa tabiî ki değdirmeyecek abdest ya da gusül için su yerine teyemmüm yapacaktır. Bu, Allah’ın biz kullarına verdiği bir kolaylıktır. Ama ışın tedavisinin uygulandığı bölge çok küçük bir bölge ise ve vücudun geri kalan bölümlerinin yıkanması zarar vermeyecekse o bölge bir sargı ile sarılır ve diğer yerler yıkanır. Tabii bunun şartı tedaviye zarar gelmemesidir. Herhangi bir zarar gelecekse teyemmüm almak yeterlidir.

Cennetin kaç derecesi vardır? 

Kur’an-ı Kerim’de cennetin sekiz derecesinden ya da isimlerinden bahsedilmektedir. Bu isimlerde şunlardır. 

a- Adn 

b-Meva cenneti 

c- Firdevs cenneti 

d- Mukame cenneti 

e- Naim cenneti 

f- Darul Huld 

g- Darus-Selam 

i- Makamul Emin 

Sevgili Peygamberimiz cenneti istediğinizde Firdevs cennetini isteyin (Tirmizî, “Cennet”, 4) buyurmaktadır. 

Namaz esnasında giysimizde insan resmi varsa kılınan namaz geçerli olur mu? 

 Resimli elbise ile namaz kılmak mekruh olmakla beraber kılınan namaz geçerlidir. Aynı şekilde insan veya hayvan resmi bulunan yaygının üzerinde kılınan namaz geçerlidir. Yine namaz kılan kişinin sağında solunda ya da arkasında resim varsa kıldığı namaz geçerlidir. Ancak imkan varsa resmin olmadığı mekanda kılmak dikkatin dağılmaması için daha evladır. 

Amel defteri nedir?

 İnsanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hâl ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır.

Günün Ayeti 

Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar; şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. 

İsra, 17/27. 

Günün Hadisi  

Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: ‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al.’ 

(Buhari, “Merda”, 19.)  

Günün Sözü

Tatlı dil bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır

Montaigne

Günün Duası

Ya rabbi bizi bir an da olsa şeytana ve nefsimize uydurma.

Bunları biliyor muyuz?

Sünneti müekkede nedir?

Hz. Peygamber ‘in devamlı olarak işleyip nadiren terk ettiği; farz ve vacip olmayan amelleri.

Günün Nüktesi

Allah’a ve Ahirete İman eden…

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. 

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. 

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”

Buhârî, “Nikâh”, 80.