İslam dininde ziynet eşyası olan altın ve ipek erkeklere haram, kadınlara ise helâl kılınmıştır. Nitekim Hz. Peygamber bir hadisi şeriflerinde bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haramdır.” (Ebu Davud, “Libâs,” 12) Hz. Peygamberin bu hadisinden de anlaşıldığı gibi İslam dininde ipek erkeklere yasaklanmış ancak kadınlara caiz görülmüştür. Buna göre kadının ipekten yapılmış başörtüsünü takmasında bir sakınca yoktur. Sakınca olmamakla beraber kibir ve gösterişten sakınmak her zaman iyidir.

Kur’an’ı Kerim’de cennetin hangi isimleri geçmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de cennetin sekiz derecesinden ya da isimlerinden bahsedilmektedir. Bu isimlerde şunlardır.

a- Adn

b-Meva cenneti

c- Firdevs cenneti

d- Mukame cenneti

e- Naim cenneti

f- Darul Huld

g- Darus-Selam

i- Makamul Emin

Sevgili Peygamberimiz cenneti istediğinizde Firdevs cennetini isteyin buyurmaktadır.

Beli rahatsız olan bir kimsenin abdestte yardım alması caiz mi?

Bedenle yapılan ibadetlerde aslolan kişinin tek başına bu ibadeti yapmasıdır. Bu anlamda kişinin tek başına abdest alması mümkün ise başkasından yardım alarak abdest alması mekruhtur. Çünkü bunda ibadete aykırı olan bir nevi kibirlenme vardır. Ancak kişinin her hangi bir fiziki rahatsızlığı varsa abdest alırken başkasından yardım almasında dini anlamda bir sakınca yoktur.

Namazdan önce kamet getirmek farz mı sünnet mi?

Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, “hayya ale’l-felâh” cümlesinden sonra, “kad kameti’s-salât” cümlesinin eklenmesidir. Namaz, ister cemaatle, isterse tek başına kılınsın fark etmeksizin ki her farz namazdan önce kâmet getirmek sünnettir.

Nebi kime denir?

Allah’ın, dini kurallarını, emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara bildirmesi için görevlendirdiği insanlara denir. İslâm bilginleri resul ile nebi arasında fark olduğunu, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilen peygamberlere resul-mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla göndermeyip, önceki bir resulün kitap ve şeriatını tebliğ etmekle görevli peygamberlere ise nebi dendiğini söylemişler.

Günün Ayeti

Allah O’dur ki, sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır. Ve O, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter

Rum, 30/54.

Günün Hadisi

“Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.”

Müslim, “Birr”, 30.

Günün Sözü

İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır.

Hz. Mevlana

Günün Duası

Allah’ım bu günümü de senin yolunda ve razı olduğun işlerde geçirmemi nasip eyle.

Bunları biliyor muyuz?

Umur-i Zevkiyye Nedir?

Tasavvufta kalp ile tadarak, yaşayarak kavuşulan haller demektir.

Günün Nüktesi

Büyük Günah…

Nüfey bin Hâris şöyle rivâyet eder:

“Resûlullah bir gün:

«–Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi?» diye üç defâ sordu. Biz de:

«–Evet, yâ Resûlallâh!» dedik.

Resûl-i Ekrem Efendimiz:

«–Allâh’a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek!» buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve;

«İyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şâhitlik yapmak!» buyurdu.