Bugün size III. Vlad’ı anlatacağım. Bilgileri Wikipedia’dan derledim. III. Vlad, bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda (Rumence: Vlad Țepeș, veya Kont Drakula1428/1431 – 1476/1477), 1448’den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş Rumen komutan ve liderdi. Özellikle düşmanları olarak gördüğü, esir Osmanlı askerlerini ve Bulgar topraklarının Türk sakinlerini kazığa oturtarak öldürtmesi ile bilinir. Eflak tarihinin en önemli yöneticilerinden biri olarak görülür ve günümüzde Romanya’nın ulusal kahramanı olarak kabul edilir. Hayatı, Bram Stoker’ın Drakula romanına ve Drakula filmine konu olmuştur. Vlad, 1428 veya 1431 yılında, Eflak’ın hükümdarı olan Vlad Dracul’un ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının Osmanlı karşısındaki yenilgisi ve zamanla devam eden kötü ilişkileri sonucu Vlad ve küçük kardeşi Radu, rehin olarak küçük yaşta başkent Edirne’ye getirildi. 1447’de Macaristan Valisi János Hunyadi Eflak’ı işgal etti ve Vlad’ın babası Vlad Dracul’u ve ağabeyi Mircea’ı öldürttü. Sonra Hunyadi, Vlad’ın ikinci dereceden kuzeni II. Vladislav’ı yeni voyvoda olarak atadı. Ekim 1448’de Hunyadi Osmanlılara karşı bir askerî harekât başlattı ve II. Vladislav da ona eşlik etti. Zamanla Vlad, Osmanlı’nın Eflak’taki birliklerinde sözü geçer bir kişi hâline geldi. Osmanlı birliklerini stratejik olarak yöneterek II. Vladislav’ı, birlikleriyle beraber Eflak dışına püskürttü. Vlad’ın askerî dehası Edirne’de de duyuldu; bu nedenle emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. Ekim 1450’nin ortalarında Vlad, Osmanlı ve Rumen karışımı birlikler ile önce Moldovya, sonra Macar topraklarına girdi.Macaristan ve Vladislav arasındaki ilişkiler kötüye gitmeye başlayınca Macaristan, Vlad ile anlaşma yaptı. 1456’da Vlad, Macaristan’ın da desteğiyle Eflak’ı tamamen kontrol altına aldı. Vladislav ise Vlad’a karşı başlattığı başarısız bir isyan sonrasında idam edilerek öldürüldü. Vlad, konumunu güçlendirmek için Eflak boyarları arasında bir tasfiye başlattı. Rakiplerini destekleyen Transilvanya Saksonları, gayrimeşru üvey kardeşi Keşiş Vlad, Vladislav’ın kardeşleri olan Dan ve Başarab Laiotă ile savaşa girdi.[6] Savaşta Vlad, Sakson kasabalarını yağmalatıp yıktırdı ve gelecekte isminin tanınmasına vesile olacak, en sevdiği işkence türü olan kazığa oturtmayı, ilk defa buradaki kasaba sakinleri üzerinde gerçekleştirdi. Yanındaki vezirlere ve Eflak halkına korku salıp kendisine itaat etmelerini sağlamak için Vlad, tekerlekli platformlar üzerinde kazıklara oturttuğu yüzlerce sivil insanı Eflak’a doğru götürdü. Vlad’ın acımasız davranışlarını anlatan kitaplar, Almanca konuşulan topraklarda çok satanlar arasındaydı. Rusya’da Vlad hakkında popüler hikâyeler, merkezî hükûmetini sadece acımasız cezalar uygulayarak güçlendirdiği ve benzer bir görüşün 19. yüzyılda çoğu Rumen tarihçi tarafından benimsendiğini öne sürüyordu. Vlad, 1463’ten 1475’e kadar Visegrád’da esaret altında tutuldu. Bu dönemde, yaptıklarına ilişkin anekdotlar Almanya ve İtalya’da yayılmaya başladı. 1475 yazında Boğdan prensi III. Stephen’ın isteği üzerine serbest bırakıldı. 1476’nın başlarında Corvinus’un ordusunda, Bosna’da Osmanlılara karşı tekrar savaştı. Macar ve Moldovalı birlikler, Vlad’ın kardeşi Radu’yu tahttan indiren Başarab Laiotă’yı zorlamasına yardım etti. Vlad’ın ölümü hakkında birçok rivayet bulunmaktadır ancak en kabul gören görüşe göre Vlad, Aralık 1476 ve Ocak 1477 tarihleri arasında 300 Rumen askeri ile birlikte Osmanlı ordusuna mağlup oldu ve kılıçla başı gövdesinden ayrılarak idam edildi. II. Mehmed’e Vlad’ın öldüğünü ispatlamak için Vlad’ın başı, Osmanlı birlikleri ile birlikte başkent İstanbul’a getirildi.

1459’da Vlad tarafından yaptırılan, Curtea Veche sarayının önünde bulunan büstü Osmanlılara yenilen Vlad’ın babası II. Vlad, onu ve kardeşi Radu’yu 1442 veya 1444 yılında rehin olarak Osmanlılara vermek zorunda kalmıştı. 1448 yılına kadar Osmanlıların elinde rehin olarak önce Kütahya’daki Eğrigöz Kalesi’nde ardından Tokat ve Edirne’de diğer beylik şehzadeleri ile birlikte yaşadı ve eğitim aldı. Birlikte eğitim aldığı kişilerin arasında Arnavut isyanının lideri olacak İskender Bey ve Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak şehzade Mehmet de vardı. Birlikte Kur’an, Aristo mantığı, matematik ve Türkçe gibi dersler aldılar.1448’de II. Kosova Muharebesi sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflak’ın başına geçme girişiminde bulundu, ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak Voyvodası II. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan’a sürgüne gitti. Erdel Beyi János Hunyadi ("Hunyadi Yanoş") 1456’da Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken, daha önce başarısızlığını görmesine rağmen Vlad’ın komutasına güney Erdel’in savunmasını sağlaması için bir ordu verdi. Doğu savaş taktik ve stratejilerini bilen genç Eflak prensini değerlendirmek istiyordu. Vlad da Eflak üzerinde egemen olabilmek için Hunyadi’ye ihtiyacı olabileceğini düşünüyordu. II. Mehmed’in Belgrad kuşatması sırasında şehrin doğu kanadını savundu. Ardından emrine verilen orduyu fırsat bilip bundan yararlanan Vlad, Eflak’a bir sefer düzenledi ve II. Vladislav’ı öldürerek 22 Ağustos 1456 tarihinde III. Vlad adıyla Eflak voyvodası oldu.